Wet- en Regelgeving

Europese steden pleiten voor brede inzet corporaties

Update

Het bieden van goede huisvesting gaat verder dan wonen alleen. Dat stellen de burgemeesters van 30 grote Europese steden, waaronder Eberhard van der Laan (Amsterdam) en Jozias van Aartsen (Den Haag), in een gemeenschappelijke aan de Europese Commissie gerichte verklaring.

Breed terrein
De burgemeesters van Amsterdam, Bratislava, Ljubljana en Nantes presenteerden de resolutie, een initiatief van de stad Wenen, op 17 februari 2014 in Brussel aan de Europese Commissie. De steden vinden dat betaalbare huisvesting verder gaat dan wonen alleen. Sociale huisvesters en corporaties moeten daarom op een breed sociaal-maatschappelijk terrein actief kunnen zijn.

De Europese steden pleiten er verder voor dat gesubsidieerde huisvesting voor een grote groep mensen toegankelijk moet zijn. Dat is noodzakelijk omdat in de steden anders woonwijken ontstaan waar alleen maar arme of rijke mensen wonen. En dat is niet wenselijk, benadrukken de steden in hun verklaring.

Sociaal huisvesting is lokaal
De steden vragen de Commissie om lokale en regionale overheden de ruimte te geven zelf te bepalen wat sociale huisvesting is en voor wie deze wel of niet beschikbaar gesteld zou moeten worden. Alleen op deze manier is het volgens de steden mogelijk om in te spelen op de lokale vraag naar betaalbare huisvesting.

Strikte beperking van de toegang tot sociale huisvesting vanuit Brussel, zo stellen de steden in hun verklaring, brengt de adequate huisvesting van bepaalde groepen mensen in gevaar. De steden vragen daarom de Europese Commissie om de sociale huisvesters niet langer te beperken tot specifieke doelgroepen of uit te voeren taken. De beslissingsbevoegdheid hierover moet zo veel mogelijk over worden gelaten aan nationale, regionale en lokale overheden zodat zij op het gebied van sociale huisvesting lokaal maatwerk kunnen leveren.

Aedes: ‘Hogere toewijzingsgrens bevordert doorstroming’
Ook Aedes pleit voor verbreding van de toewijzingsmogelijkheden. Aedes is blij met het voornemen van de politiek om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te hogen naar 38.000 euro. Volgens Aedes-voorzitter Marc Calon is dat ‘een stap in de goede richting’ en bevordert dit de doorstroming op de woningmarkt. Aedes blijft zich samen met de Woonbond inzetten voor goede en betaalbare woningen voor huishoudens met een inkomen tot 43.000 euro.