Europese belangstelling voor circulair project Superlocal

Europarlementariër Kim van Sparrentak en een delegatie van de Europese Commissie zijn geïnspireerd door het vernieuwende circulair bouwen project Superlocal in Kerkrade. Zij waren daar vandaag op werkbezoek. ‘Dit is een voorbeeld van hoe sociale woningbouw een voorloper kan zijn’, zei Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks).

De delegatie uit Europa was in deze krimpregio op uitnodiging van Housing Europe.

Een aantal mensen staat met winterjassen aan op een grasveld: een Europese delegatie bezoekt Superlocal een project van circulair bouwen in Kerkrade

Woningcorporatie HEEMwonen en de gemeente Kerkrade zijn initiatiefnemers van het  project Superlocal. Een project in de oude mijnbouwstreek waarbij circulariteit centraal staat. De aanwezige materialen en kwaliteiten van gesloopte hoogbouwflats in het gebied worden hergebruikt voor de bouw van nieuwe woningen. Deze woningen bestaan straks voor zo’n 90 procent uit hergebruikte materialen.

Proefprojecten

De corporatie laat vier proefcomplexen bouwen met verschillende technieken voor hergebruik van materialen uit de gesloopte flats. De oude bewoners mogen terugkeren en zijn nauw betrokken bij het ontwerp, de uitvoering en de invulling met onder meer een dienstencentrum. Het project bespaart 802.000 kilo CO2 ten opzichte van de bouw van een nieuwe flat.

Ook experimenteert de corporatie in het project met vernieuwende technieken voor hergebruik van water, bijvoorbeeld met een gesloten watersysteem. De kennis en resultaten die de partners tijdens het project opdoen zijn openbaar toegankelijk, zodat die bij andere projecten in Nederland ende rest van Europa kan worden toegepast. ‘Superlocal is een voorbeeld van hoe je de trots in een regio terug kan brengen door de sociale welvaart te verhogen met verduurzaming. De enige weg vooruit is het combineren van sociale, economische en duurzame aspecten van de energietransitie’, aldus Van Sparrentak.

Aedes-agenda

Superlocal is een voorbeeld van de ambities van de corporaties die zijn vastgelegd in de Aedes-agenda. Daarin staat de doelstelling dat alle huurwoningen van corporaties in 2050 CO2-neutraal zijn. Het Urban Innovative Actions program van de Europese Unie financiert het project.

Meer weten? www.superlocal.eu