Aedes: ‘Lidstaten Europese Unie moeten zelf over sociale huisvesting gaan’

Aedes vindt dat nationale en lokale overheden vrijheid moeten hebben om samen met woningcorporaties hun sociale huisvesting in te vullen. ‘Wonen’ is geen beleidsterrein van de Europese Unie (EU), maar Brussel heeft veel invloed op de Nederlandse woningmarkt en woningcorporaties. Dat komt door de effecten van onder andere staatssteunregelgeving, fiscale regels en duurzaamheidregelgeving voor de gebouwde omgeving.

De fundamenten van de EU zijn gebaseerd op de interne markt, vrije mededinging en begrotingsdiscipline. De EU heeft zodoende geen rechtstreekse zeggenschap op het gebied van sociale zaken en woningbeleid. Woningcorporaties dragen wel bij aan sociale, economische en milieudoelstellingen van de Europese Unie. Aedes pleit daarom voor een Europees kader met doelstellingen die voor woningcorporaties essentieel zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid. 

Naar een sociale Europa

De eerste tekenen van een kanteling naar een socialer Europa zijn zichtbaar. Zo staat er in de Europese pijler van sociale rechten dat er huisvesting moet zijn voor mensen die dat nodig hebben. De Europese Commissie heeft ook steeds meer oog voor de benarde positie van veel huishoudens op de woningmarkt. Aedes juicht dit toe en zou graag zien dat de Europese Commissie ook bij het uitbrengen van beleidsvoorstellen meer rekening houdt met de sociale dimensie.