Handreiking Warmtenetten

De Handreiking Warmtenetten maakt woningcorporaties wegwijs in het traject om woningen aan te sluiten op een warmtenet. Deze handreiking is naar aanleiding van wijziging van de warmtewet per 1 juli 2019 herzien.

De handreiking behandelt niét de afspraken van het Startmotorkader. De Toelichting bij het Startmotorkader gaat hierop in.