Corporaties in Drechtsteden werken gezamenlijk aan warmtenet

Stel er zijn meerdere corporaties actief in een gebied dat geschikt is voor een warmtenet. En dat warmtenet kan er alleen komen als alle corporatiebezit wordt aangesloten. Dan is het belangrijk dat die woningcorporaties gezamenlijk optrekken.

De zeven gemeenten van de Drechtsteden tellen zo’n 300.000 inwoners. De corporaties verhuren in totaal ruim 40.000 sociale huurwoningen. Dit is ongeveer 30 procent van alle woningen. De ambitie van de regio is groot. Van het aardgas af in 2035 en energieneutraal in 2050. De corporaties Tablis, Rhiant, Woonkracht10, Trivire, Woningbouwvereniging Heerjansdam en Woonbron sloegen de handen inéén om, met behoud van autonomie, gezamenlijk op te treden richting gemeenten en warmtebedrijf. 

Erwin Zwijnenburg, directeur-bestuurder bij Woonkracht10: ‘Het gebruik van fossiele brandstoffen is natuurlijk meer en meer maatschappelijk onverantwoord. Woonkracht10 gebruikt de uitfasering van aardgas om het comfort in de woning meteen te vergroten en woonlasten te verlagen.’

Gezamenlijke aanpak

De corporaties richtten een gezamenlijke overleg- en projectstructuur in op vier niveaus: de huurdersorganisaties, de werkvloer, de bestuurders en de toezichthouders. Daarnaast lopen er lijnen naar de samenwerkende gemeenten én het gezamenlijke warmtebedrijf HVC. Omdat de stip aan de horizon natuurlijk ver is, hebben de partijen realistische tussendoelen geformuleerd. Bijvoorbeeld de intentieovereenkomst van 2019 en de samenwerkingsovereenkomst die voor medio 2020 is gepland.    

De verwachting is dat op termijn in totaal misschien wel 30.000 sociale huurwoningen en zo’n 30.000 particuliere woningen aan het warmtenet van HVC kunnen worden aangesloten. Momenteel zijn er ongeveer 4.000 woningen in Dordrecht en Sliedrecht aangesloten. De komende jaren staan zo’n 6.000 woningen op de rol en is er een start gepland in de gemeenten Papendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Het streven is om vanaf ongeveer 2025 de overige 20.000 corporatiewoningen aan te sluiten. 

Meer informatie

Neem contact op met Erwin Zwijnenburg van Woonkracht10 078 6202000 of Liesbeth Marchesini van Tablis 0184 444844. 

Op kijk op  drechtstedenenergie.nl