Rapportage

Met de Aedes Routekaart kunnen meerdere rapportages maken, op zowel portefeuilleniveau als op buurtniveau en overzichten van buurten en complexen. 

Bekijk de veelgestelde vragen:

Krijg ik ook een financieel overzicht per tien jaar te zien bij de te maken keuzes?

In de portefeuillerapportage wordt een overzicht gegeven van de kosten en CO2-besparing over drie perioden van tien jaar. Bij het scherm voor de invoer van de keuzes voor een complex ziet u de kosten per installatie en de schilaanpak. En de fase waarin u de schil aanpakt en wanneer de installatie.

Kan ik data exporteren naar Excel?

Alle data en rapporten kunt u exporteren naar een .csv bestand. Dit  is vervolgens eenvoudig te importeren in Excel.

Kan ik de resultaten van verschillende corporaties in een gebied/wijk combineren?

De afzonderlijke exports van de verschillende corporaties hebben alle eenzelfde format. Deze kunt u  relatief eenvoudig combineren.

Meer informatie
► Terug naar Vraag en Antwoord