Nieuwe wetten en wijzigingen per 1 januari 2021

Wat zijn de belangrijkste (wets)wijzigingen per 1 januari 2021 voor woningcorporaties? U vindt ze in dit overzicht.

Eenmalige huurverlaging

Huurders in een sociale huurwoning hebben recht op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen. De Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen die dit regelt, treedt per 1 januari 2021 in werking.

Bij woningen met een huurprijs boven de laagste aftoppingsgrens (633,25 euro in 2021) hoort de woningcorporatie van de Belastingdienst of een huishouden in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging op basis van het inkomen over 2019. En zo ja, hoe groot het huishouden is.

Lees meer in het artikel Eenmalige huurverlaging in 2021.

Maximale huurverhoging

De maximale huurstijging voor de meeste sociale huurwoningen in 2021 is vastgesteld op 2,4 procent (inflatie +1 procent). Het maximaal toegestane huurverhogingspercentage bij een inkomensafhankelijke huurverhoging is vastgesteld op 5,4 procent.

Daarnaast zijn er ook aanpassingen in de huur- en inkomensgrenzen voor het ontvangen van huurtoeslag, de 80-10-10-regeling, het passend toewijzen en de indexeringspercentages. U vindt deze informatie in het artikel Huurbeleid in 2021.

Nieuw energielabel voor gebouwen

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor gebouwen. Dit label geeft beter inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. De energielabelletter blijft bestaan, maar de bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen verandert. Deze nieuwe methode heet de NTA8800.

Met de NTA8800 wijzigt de indicator van de energieprestatie: de Energie-Index wordt vervangen door de indicator primair fossiel energiegebruik. Dit is de basis voor de nieuwe klassegrenzen van energielabels. Het nieuwe energielabel geldt voor alle gebouwen. Daarmee komt de methodiek van het vereenvoudigd energielabel (VEL) en de Energie-index (EI) te vervallen.

Voor meer informatie over het nieuwe energielabel kunt u terecht in het dossier Energie en Duurzaamheid.

Eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen

Met de invoering van de NTA8800 wijzigen ook de eisen aan nieuwbouwwoningen. Vergunningsaanvragen voor alle nieuwbouw moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan het opwekken van hernieuwbare energie van gebouwen.

Dit betekent dat bij nieuwe woningen en gebouwen niet alleen rekening moet worden gehouden met een goede isolatie en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame energie. Tegelijkertijd treedt ook de eis in werking om het risico op oververhitting in de zomer tegen te gaan, de zogenoemde TOjuli-eis.

Meer informatie over de BENG-eisen vindt u in het dossier Energie en Duurzaamheid.

Subsidieregelingen verduurzaming

Er zijn ook wijzigingen in diverse subsidieregelingen voor het verduurzamen van woningen. Met name de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is gewijzigd. Informatie hierover vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aedes werkt momenteel aan een totaaloverzicht van de subsidieregelingen verduurzaming. Zodra dit beschikbaar is wordt het hieraan toegevoegd.

Nieuwe wet voor toeristische verhuur van woonruimte

Gemeenten krijgen meer middelen om de vakantieverhuur van woningen in goede banen te leiden. Op plekken waar schaarste is aan woonruimte of de leefbaarheid onder druk staat, kunnen gemeenten maatregelen treffen. Bijvoorbeeld het invoeren van een registratieplicht of een maximum stellen aan het aantal nachten dat een woning toeristisch mag worden verhuurd.

Bij ernstige overlast of grote negatieve effecten van toeristische verhuur hebben de gemeenten ook de mogelijkheid om een vergunningensysteem in te voeren. Daarnaast wordt handhaven en de aanpak van fraude makkelijker, bij herhaaldelijke overtreding kan een boete van maximaal 87.000 euro worden opgelegd.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.