Evenement

Experiment Vitale woongemeenschappen krijgt vervolg

Seniorencomplexen saai? Dat hoeft niet. Breng reuring in de tent met het experiment Vitale woongemeenschappen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31. Dit is een vervolg op het experiment vitale woongemeenschappen van vorig jaar. In 2018 komt er een tweede training en learning community van de methode Studio BRUIS – Samen Buurten. De informatiebijeenkomst is op donderdag 5 april 2018.

Het experiment is onderdeel van de Vernieuwingsagenda, waarin is opgenomen dat er voldoende geschikte (levensloop)woningen en woonvariaties zijn. Met de methode Studio BRUIS – Samen Buurten werken deelnemers aan het experiment aan het bruisend maken van een wooncomplex: mensen kennen elkaar, voelen zich verbonden, doen actief mee aan activiteiten, organiseren die ook, en beheren en benutten de gedeelde ruimtes. Het recent afgeronde experiment Vitale woongemeenschappen laat zien dat  bewoners elkaar vaker en op meer verschillende manieren ontmoeten en meer naar elkaar omkijken.

Training en Iearning community
In de training en learning community gaan deelnemers – twee bewoners en een corporatieprofessional – aan de slag met de BRUIS-aanpak. U leert met deze laagdrempelige methode hoe u:

  • Collectieve, verrassende en gezellige activiteiten organiseert;
  • Kleinschalige gespreksgroepen opzet, waarin bewoners elkaar beter leren kennen en vinden op basis van gedeelde interesses en voorkeuren.

Informatiebijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst op 5 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur in Den Haag hoort u meer over wat u kunt verwachten als u instapt in ons traject en kunt u uw vragen stellen. Voor aanmelden en informatie kunt u terecht bij Annette Duivenvoorden: annette.duivenvoorden@platform31.nl. Zie ook de website van Platform31 of download de flyer (pdf).