Vergrijzing aanleiding tot inzet Taskforce Wonen & Zorg

Nederland vergrijst in hoog tempo naar 2,1 miljoen 75-plussers in 2030. Eenzaamheid, onvoldoende geschikte woningen en een tekort aan personeel in de zorg zijn hardnekkige vraagstukken. Daarom starten de VNG, Aedes, Actiz en de ministeries van VWS en BZK de bestuurlijke Taskforce Wonen & Zorg. 

De Taskforce  gaat partijen op lokaal niveau stimuleren om prestatieafspraken te maken op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Hans Adriani, wethouder Wonen in Nieuwegein en voorzitter van de Taskforce: ‘We richten ons in het bijzonder op realisatie van woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Daarnaast hebben we aandacht voor de woonzorgbehoeften van andere, kwetsbare doelgroepen.’ 

Werkplan

In de komende maanden bereidt de Taskforce zijn werkplan voor 2020 voor. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: wat zijn geschikte woningen en welke mogelijkheden zijn er voor transformatie van bestaande bouw? De Taskforce gaat lokale partners uitdagen om met elkaar de opgave in beeld te brengen en tot afspraken te komen.

Aedes

Aedes is een van de betrokken partijen in de Taskforce. Pieter van Hulten van Aedes benadrukt het belang van samenwerking: ‘We staan voor een gezamenlijke opgave. Naast wonen moeten de zorg en begeleiding ook goed geregeld zijn. Dat kunnen we niet als afzonderlijke partij oplossen. Daarom is deze samenwerking zo belangrijk. We zien uit naar de uitkomsten.’
Zie ook: www.aedes.nl/woonvormen