Praktijk

Mooiland sluit WMO-convenant met gemeente

Wie betaalt de antisliptegels in de douche? Of verwijdert de oude traplift? Woningaanpassingen voor huurders met een zorgbehoefte worden in veel gevallen via de gemeente gefinancierd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een WMO-contract geeft gemeente en corporatie duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor welke ingreep.

‘In plaats van dat je te dealen hebt met gemeentebeleid, praat je er nu zelf over mee’. Dat vindt Ad de Jong van woningcorporatie Mooiland de belangrijkste meerwaarde van een WMO-convenant. Als technisch coördinator Verhuur en Woonservice was hij in 2013 betrokken bij het afsluiten van het WMO-convenant tussen de corporaties Mooiland, Ieder1, Rentree, SallandWonen en Woonstichting De Marken en drie gemeenten.

Snellere woningaanpassing
De aanvraag voor een woningaanpassing verliep voorheen nogal bureaucratisch, wat tot onnodig lange wachttijden leidde voor de huurder, is de ervaring van De Jong. ‘De gemeente berichtte ons dat we iets moesten aanpassen, wij vroegen vervolgens een offerte aan bij een aannemer, en die moest dan weer afgestemd worden met de gemeente. Dan ben je gauw een week of tien verder.’ Sinds gemeenten en corporaties een WMO-convenant afsloten, kan dezelfde aanpassing binnen twee weken gerealiseerd zijn.

Anti-sliptegels
Voor het WMO-convenant categoriseerde Mooiland alle woningaanpassingen en stemde de corporatie af met de gemeente welke aanpassingen na vertrek van een huurder blijven zitten en welke worden verwijderd. ‘Voorheen bracht de gemeente bijvoorbeeld een antislip-coating op de tegelvloer aan. Daar waren wij niet blij mee omdat we na vertrek van de huurder vanwege vervuiling of slijtage van de coating de vloer opnieuw moesten betegelen. In het convenant is nu vastgelegd dat de gemeente in plaats van coating voortaan altijd de duurdere antisliptegels laat plaatsen. Die kunnen wij vervolgens gewoon laten liggen.’

Meepraten
De Jong raadt alle corporaties aan om met de gemeente een WMO-convenant af te sluiten. ‘Het schept duidelijkheid. En in plaats van dat de corporatie geconfronteerd wordt met de voldongen feiten van gemeentebeleid, kan ze nu meepraten over de regels. ‘We konden daarbij ook echt onze ideeën kwijt.’ Het bespaart partijen bovendien geld en de corporaties ook tijd. ‘De gemeente heeft alle woningaanpassingen Europees aanbesteed. Daardoor verloopt het proces stukken sneller, en valt er bij ons veel administratieve afhandeling weg.’

Procesbegeleider
Bij het afsluiten van het convenant werden gemeenten en corporaties bijgestaan door consultant Tessa van Druten, een onafhankelijk procesbegeleider. ‘Iedere partij heeft z’n eigen achtergrond en bijbehorende belangen’, aldus Van Druten. ‘Het vinden van gemeenschappelijkheid en een win-winsituatie is best een lastig proces. Dan helpt het als er een onafhankelijk procesbegeleider is die zich alleen maar op het resultaat focust.’