Nieuw gezondheidscentrum Oss maakt wijk levendig

In het nieuwe gezondheidscentrum in het Brabantse Oss zitten de huisartsenpost, de fysiotherapeut, de thuiszorg en de polikliniek bij elkaar. Erboven zijn sociale huurwoningen, onder meer voor mensen met dementie, en eromheen sociale huur- en koopwoningen. Woningcorporatie BrabantWonen richtte met de zorgverleners het gebouw zo in dat de zorg voor inwoners gemakkelijk toegankelijk is. Het centrum krijgt zo een functie voor de wijk: ‘Huurders helpen als vrijwilligers nu hun dementerende buren.’

Toen in Oss het ziekenhuis verhuisde naar buurgemeente Uden, kwam het ziekenhuisterrein leeg. Aangezien de inwoners van Oss wel behoefte hebben aan zorg dichtbij en aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, gaf BrabantWonen het terrein een nieuwe bestemming. Naast het gezondheidscentrum en woningen zit er in Park Zwanenberg ook een wijkrestaurant, waar leerlingen van het nabij gelegen ROC les krijgen.

Gezonder Oss
BrabantWonen dacht van tevoren goed na over hoe ze het gezondheidscentrum zo konden bouwen dat het gebouw met alle verschillende zorgpartijen toch één geheel vormt. ‘Daarvoor hebben we veelvuldig gesproken met alle zorgpartijen’, vertelt ontwikkelingsmanager Patrick Werther van BrabantWonen. ‘Dat was erg leerzaam: corporaties en zorgpartijen spreken niet altijd dezelfde taal.’ Gezamenlijk uitgangspunt was de lokale situatie: in Oss wonen veel ouderen en komen overgewicht en verslaving relatief veel voor. ‘De partijen werken vanuit één visie aan een gezonder Oss.’ 

Meerwaarde
BrabantWonen heeft het gebouw daarop ingericht. Zo zijn er geen eigen kantoortjes maar is er een gezamenlijke ‘back office’ met flexplekken en een ruimte om te lunchen. De woningcorporatie heeft veel energie gestoken in het aanjagen van de samenwerking. Volgens Werther past dat bij haar rol. ‘Wij willen samen met huurders en onze partners meerwaarde creëren voor de buurt. Wij zijn de enige woningcorporatie in deze stad, mede daarom vinden wij dat passen bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Levendig
Inmiddels krijgt het gezondheidscentrum meer en meer een echte wijkfunctie. Enkele huurders bieden als vrijwilliger hulp aan hun dementerende buren’, vertelt Janet Croes, medewerker van de afdeling Maatschappelijk vastgoed van BrabantWonen. ‘Het is nu een dynamische en levendige buurt waar mensen graag willen wonen.’

Wonen met zorg
Park Zwanenberg in Oss is één van de projecten die worden beschreven in de publicatie Goed gezien! Wonen met zorg: 13 voorbeelden uit de praktijk. Daarin vertellen dertien woningcorporaties over hoe zij omgaan met de veranderingen rondom wonen en zorg.