Dossier

Inspiratie voor woonvormen

Mensen leven langer en met de veranderingen in de zorg blijven mensen ook langer zelfstandig wonen. Aedes werkt samen met leden aan oplossingen en ondersteunt het programma Langer Thuis van het ministerie VWS. Zo ontstaan verschillende woonvormen voor deze groeiende groep. Wij hebben tien woonvormen van en met corporaties in willekeurige volgorde op een rij gezet. Laat u inspireren door de bijbehorende voorbeelden.

 • Woonzorgcomplex
  Een woonzorgcomplex bestaat uit zelfstandige woningen, waar in het ontwerp aandacht is besteed aan veilig en beschut wonen. Er is een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement en een gemeenschappelijke ruimte. Het experiment vitale woongemeenschappen onderzocht een goede invulling en daaruit kwamen een handreiking (pdf) en het draaiboek van ‘Studio BRUIS – Samen Buurten’ (pdf). De Universiteit van Humanistiek evalueerde het experiment in een onderzoeksrapport (pdf). 

  Voorbeelden uit de praktijk:
  Hart van Austerlitz
  Vitale woongemeenschap in Rotterdam
  Vitale woongemeenschap in Gouda
  De Elshof
  Koekoek Veenendaal
  Zelfstandig wonen met zorg binnen handbereik in Rijssen
  Geuzenhof straks gezelligste woonzorgcentrum van Amsterdam
  Verzorgingshuis nieuwe stijl
   
 • Serviceflat / aanleunwoning
  Een serviceflat en een aanleunwoning zijn woningen voor senioren met een dienstenpakket, zoals een maaltijdservice, een logeerkamer, ontmoetingsruimte, klussendienst. Aanleunwoningen zijn vaak bij een zorginstelling die ook zorg kan verlenen en een serviceflat bevat vaak koopappartementen. 

  Voorbeelden uit de praktijk:
  Sterrenbos in Oss 
  Seniorenontmoetingspunt in Doetinchem 
   
 • Levensloopbestendige woning
  Een levensloopbestendige of levensloopgeschikte woning is een zelfstandige woning geschikt voor bewoning in alle levensfases met minimale fysieke inspanningen en minimale kans op ongevallen.

  Voorbeelden uit de praktijk:
  Zeventien voorbeelden uit de praktijk van levensloopbestendig bouwen
   
 • Kangoeroewoning / mantelzorgwoning
  Een mantelzorgwoning is een verplaatsbare, tijdelijke wooneenheid voor bij een bestaande woning. Kangoeroewoningen bestaan uit aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of wooneenheden met een inpandige verbinding voor ouderen of mensen met een handicap en hun familie. Mantelzorger en zorgvrager kunnen op deze manier bij elkaar wonen.

  Voorbeelden uit de praktijk:
  Woningcorporaties en mantelzorgwoningen
  De kangoeroewoning: met de hele familie onder één dak
   
 • Gemeenschappelijk wonen voor ouderen
  Bij deze woonvorm kiezen mensen er bewust voor om met elkaar in één huis samen te wonen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband. De ouderen wonen in zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en ondernemen bepaalde activiteiten samen. Het Planbureau voor de leefomgeving schreef een rapport over ouderen die op steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen

  Voorbeelden uit de praktijk:
  Het Ouden Huis
  Samen Thuis in Gemert
  Attifa, woongemeenschap voor migrantenouderen
  Akropolistoren
  Ramses Shaffyhuis
  Gemeenschappelijk wonen over de grens 
  Woongemeenschappen goed voor gezondheid ouderen  
  Wonen doe je zelf: 25 inspirerende collectieve woonvormen
   
 • Gemeenschappelijk gemengd wonen
  Mensen van verschillende leeftijden wonen in zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en ondernemen bepaalde activiteiten samen. 

  Voorbeelden uit de praktijk:
  Hof van Leijh in Haarlem
  Jong en oud samen redzaam in Huis Assendorp, Zwolle
  Zorgzaam wonen: iedereen kan iets bijdragen
   
 • Thuishuis
  Een Thuishuis is een kleinschalige woonvoorziening voor alleenstaande ouderen met betrokkenheid van vrijwilligers.

  Voorbeelden uit de praktijk:
  Laat niemand in eenzaamheid leven
  Studentenhuis voor 55 plussers goed idee
  Oud worden doe je liever niet alleen (video via Youtube)
   
 • Moderne hofjes
  Wonen rond een beschutte binnenplaats waarbij nieuwe vormen van nabuurschap mogelijk zijn.

  Voorbeelden uit de praktijk:
  Mensen met dementie wonen beschermd in Denekamp
  Villa Begonia
  Knarrenhof
   
 • Particulier wooninitiatief
  Eigen initiatief van bijvoorbeeld een groep vrienden om op een woonlocatie in elkaars nabijheid te wonen of van ouders die een woonvorm voor hun kind realiseren.

  Voorbeelden uit de praktijk:
  Handreiking Talis
  Plus Wonen
  De Bastide
  Iewan ecologisch wonen in zelfbeheer Nijmegen
   
 • Gestippeld wonen, harmonicawonen, gemengd woningbezit
  Gestippeld wonen is een woonvorm waarbij leden van een woongroep verspreid wonen over een complex.

  Voorbeelden uit de praktijk:
  Villa Begonia
  Twiedrie
   
  • Lees ook het interview met Yvonne Witter over de behoefte aan verschillende woonvormen en het artikel in Trouw over veranderende woonwensen. 
  • Woningcorporaties Habion, Woonzorg Nederland en Stadgenoot pleiten voor het wegnemen van die barrières in de publicatie 'Samen Zelfstandig'

  Ook een inspirerend voorbeeld? Deel ze in de community Wonen en Zorg