Nog weinig gemeenten hebben een woonzorgvisie

Ongeveer de helft van de gemeenten beschikt over een analyse van de woonzorgopgaven, maar slechts een derde heeft een visie voor de komende jaren. Dat blijkt uit onderzoek van de Taskforce Wonen en Zorg onder bestuurders van alle gemeenten en woningcorporaties. De Taskforce gaat die partijen helpen.  

Verschillende factoren belemmeren gemeenten en hun partners om vaart te maken en de Taskforce gaat actief helpen. Het onderzoek, een nulmeting, helpt bij het bepalen waar de opgaven liggen. Gemeenten moeten nog zo’n 200 woonzorganalyses maken. En dat is pas het begin.

Belangrijkste belemmeringen

De Taskforce daagt partijen uit om tot bindende prestatieafspraken en uitvoering van plannen te komen. Daarvoor moet er nog veel gebeuren. Het begint al bij het besef van gemeenten dat samenwerking tussen het sociaal en ruimtelijk domein essentieel is en dat zij de regie moeten pakken. Het bij elkaar brengen van partners met verschillende belangen blijft een ingewikkelde opgave. En dan spelen er nog taaie vraagstukken op het gebied van beschikbare ruimte en het rondkrijgen van nieuwe woonzorgvormen.

Taskforce ondersteunt

De uitkomsten van de nulmeting staan op de website van de Taskforce in een landkaart weergegeven. De Taskforce roept partners op om die informatie te gebruiken om van elkaar te leren en om de kaart actueel te maken door de vragenlijst in te vullen. Verder gaat de Taskforce gemeenten en woningcorporaties die een hulpvraag hebben achtergelaten in de nulmeting, actief benaderen. Daarbij maakt de Taskforce gebruik van het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg dat gemeenten en hun lokale partners kan ondersteunen.

Daarnaast ontwikkelt de Taskforce een raamwerk aan de hand van de ontvangen analyses, visies en prestatieafspraken. Dat stelt andere partijen in het land in staat om sneller aan de slag te gaan. Met de versoepeling van de coronamaatregelen en de afname van de acute druk op de zorg, start de Taskforce direct na de zomer met zijn najaarsoffensief.

Vraag naar woningen

De vraag naar voldoende geschikte woningen met zorg en ondersteuning neemt toe. Veel mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen en regie op hun eigen leven houden. Het bouwen en verbouwen van die woningen gaat nog veel te langzaam. De Taskforce jaagt deze ontwikkeling bij bestuurders van gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen aan.