Proces

Maatschappelijke opgaven vragen om nadere samenwerking

De brancheorganisaties GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Federatie Opvang en Sociaal Werk Nederland, ActiZ en Aedes verkennen samen hoe zij meer resultaat kunnen bereiken voor de maatschappelijke opgaven. Zij werken aan de opzet van een nieuwe programmatische samenwerking die verder gaat dan de huidige samenwerking tussen Actiz en Aedes in het Kenniscentrum Wonen en Zorg (KCWZ). Dat stopt officieel per 1 januari 2019. 

Centraal in de nieuwe samenwerking staan de opgaven die deze partijen met elkaar delen:

  • Extramuralisering/huisvesting
  • Scheiden van wonen zorg/vastgoedsturing
  • Kwaliteit van de buurt
  • Nieuwe woonconcepten

De gewenste verbreding van de samenwerking van deze organisaties heeft te maken met steeds complexere vraagstukken die steeds vaker branche-overstijgend zijn. Daarnaast gaat de te verkennen nieuwe samenwerking zich mogelijk meer richten op het vergroten van de betrokkenheid van leden van de brancheorganisaties. Zo kunnen zij samen lokaal meer bereiken. 

Het KCWZ heeft sinds de oprichting in 2002 haar meerwaarde bewezen via inspiratie en kennisuitwisseling. De waardevolle elementen van het KCWZ blijven daarom behouden. Deze komen terug in de nieuwe samenwerking of bij de deelnemende partijen. Dit gaat onder andere om de kennisfunctie en congressen, zoals bijvoorbeeld Expeditie Begonia, dat dit jaar op 10 oktober 2018 bezoek krijgt van de minister van VWS Hugo de Jonge. 
Wilt u op de hoogte blijven van de samenwerking tussen brancheorganisaties? Volg het dossier Wonen en Zorg.