Proces

Doe mee met de enquête Langer Thuis: hoe brengen jullie de woonopgave voor ouderen in beeld?

Steeds meer ouderen wonen langer thuis. De lokale woonopgave voor ouderen bestaat niet alleen uit het leveren van woningen maar ook uit het bieden van de juiste zorg en het maken van goede afspraken hierover. Hoe brengen gemeenten en hun partners de woonvraag voor mensen met een zorgbehoefte in beeld? Om daar een beter beeld van te krijgen heeft Platform31 een vragenlijst opgesteld. Via deze link komt u op de pagina van Platform31 waar u de vragenlijst kunt openen. De uitkomsten worden gebruikt voor actieprogramma Langer Thuis.

 

Het actieprogramma Langer Thuis is een samenwerking tussen Aedes, ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Met als doel om ouderen te helpen om op een veilige manier langer zelfstandig te wonen. In het plan van aanpak hebben zij een aantal doelen geformuleerd:

  • In beeld brengen van de lokale woonopgave voor ouderen
  • Het vergroten van het aanbod van (geclusterde) woon(zorg)vormen voor ouderen
  • Bijdragen dat minder mensen in een ongeschikte woning wonen.

De enquête is tot 29 mei 2019 via deze link op de pagina van Platform31 in te vullen. Het programma Langer Thuis is onderdeel van het Pact voor de ouderenzorg.