Plan van Aanpak programma Langer Thuis

Het programma Langer Thuis is een van de onderdelen van het Pact voor de Ouderenzorg. Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben sinds het begin van het programma in juni 2018 met het Rijk en andere partijen gewerkt aan een plan van aanpak

Het plan van aanpak dient komende jaren als leidraad voor de uitvoering van het programma Langer Thuis. In het plan staan actielijnen en daarvoor zijn doelen geformuleerd. Elk doel bestaat uit meerdere acties en aan elke actie zijn partijen verbonden. Aedes en VNG werken samen aan het onderdeel wonen. 

Lokaal
De opgave van het programma ligt vooral op lokaal en regionaal niveau: zorgverleners, zorgaanbieders, sociale wijkteams, welzijnswerkers, vrijwilligers, gemeenten, woningcorporaties en verzekeraars zijn hierbij aan zet. Zij zijn en voelen zich verantwoordelijk voor ondersteuning en zorg op regio- en wijkniveau - waar ouderen wonen. Ook zorgen zij ervoor dat woningen en de leefomgeving geschikt zijn. 

Minister Hugo de Jonge stuurde op maandag 5 november 2018 het plan van aanpak naar de Tweede Kamer. Het plan is in het Bestuurlijk Overleg van 1 november 2018 omarmd door VNG/NDSD, ZN, ActiZ, Aedes, LHV, InEen, KNGF, KNMP, PPN, V&VN, Sociaal Werk Nederland, Verenso, Mezzo, NOV, KBO-PCOB, ZorgThuisNL, Patiëntenfederatie, VNO-NCW en MKB-Nederland en natuurlijk het ministerie van BZK. De minister belooft de Tweede Kamer voor de zomer van 2019 een voortgangsrapportage te sturen.