Evenement

Laatste Expeditie Begonia groot succes

De laatste Expeditie Begonia trok zo'n 650 mensen. Zij gingen op woensdag 10 oktober 2018 op ontdekkingsreis langs diverse woonvariaties. Van Place2Bu in Utrecht, via proeftuin Ruwaard in Oss tot het Huis van de Wijk in Rotterdam. 

Presentator Marc de Hond opende de bijeenkomst en toonde de aanwezigen de aanpassingen in zijn huis. Een bureau zonder stoel, ruimte onder het aanrecht en een kinderbedje waar hij met zijn rolstoel onder kan. Illustratief voor het congres waar veel meer aanpassingen, handigheden en woonvormen te zien waren. 

De Hond haalde Daniëlle Harkes, directeur van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, en Yvonne Witter, adviseur van het kenniscentrum en beleidsadviseur bij Aedes, het podium op. Het kenniscentrum houdt eind dit jaar op te bestaan. Harkes en Witter benadrukten dat er veel is bereikt. ‘Maar we staan nog aan het begin. We hebben veel woonvariaties, maar moeten nu volume maken. De afgelopen jaren hebben we gezaaid en ik ben heel benieuwd wat boven gaat komen’, aldus Harkes. 

Grote vraag
De vervanger van de vervanger van minister Hugo de Jonge van VWS, Henk Reinen, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, zei dat er een grote vraag naar nieuwe woonvormen te verwachten valt. Burgers worden mondiger en maken eigen keuzes. ‘Het is een ontdekkingsreis. Vele mensen zullen verbaasd zijn over de vele woonvormen die er al zijn’, aldus Reinen. 

De directeur zei dat het ministerie hard werkt om een duidelijker beeld te krijgen van hoe ouderen willen wonen. Daarbij gaat het niet om het gebouw, maar vooral om de omgeving en veilig wonen. ‘Meer mensen regelen zelf wonen en zorg zoals zij dat wensen met eigen regie en ze zijn zelfredzaam. We hebben elkaar daarbij nodig en gemeenten spelen een grote rol’, hield hij de aanwezigen voor. Daarna ontving hij uit handen van Yvonne Witter en Daniëlle Harkes het boek Bouwstenen voor de toekomst. Daarin beschrijven zij de diverse woonvormen die de afgelopen 15 jaar door het kenniscentrum zijn verzameld en kijken ze vooruit. 

Ervaringsdeskundigen
Daarna sprak Martijn Kole over zijn ervaring met de geestelijke gezondheidszorg. ‘Ik had lang het idee dat ik niet bij de samenleving hoorde’, vertelde hij. Hij vond veel instanties erg ontoegankelijk en hield het publiek voor dat mensen met geestelijke klachten niets zijn zonder mensen om hen heen. Hij riep iedereen op om open te staan voor mensen die gehoord willen worden, ook als je hun gedrag niet direct begrijpt. 

Oud-minister Hedy d’Ancona was de laatste spreker van het plenaire gedeelte ‘als lid van de doelgroep ouderen’. ‘We zijn met veel en straks met nog veel meer’, zei ze tegen de volle zaal. ‘Het onderwerp eenzaamheid? Ik word het bijna. Ik moet er niet aan denken, mensen die thee komen drinken. Het beeld van de oudere is niet aangenaam om toegediend te krijgen. Behalve als je Voltaren op je knie smeert. Dan kun je alles’, aldus D'Ancona. 

Zij hekelde ook dat zij als scheefwoner wordt weggezet. ‘Eerst moeten we allemaal meedoen in de participatiewoning en nu zijn we scheefwoner. Natuurlijk zijn wij dat, we wonen in de huizen die zijn gemaakt voor babyboomers, maar er zijn geen alternatieven. Die moet je eerst bieden. Daarom is dit een fantastische dag, want hier zie je dat het kan, maar dat zijn wel de krenten in de pap. Die heb je niet overal door de moeilijke woningmarkt.’ Daarna gingen de aanwezigen in groepen uiteen voor sessies over de verschillende woonvormen. Een uitgebreide impressie van de expeditie staat op de site van het kenniscentrum