Handreiking zorgvastgoed

In deze handreiking zette Aedes op een rijtje wat de nieuwe Woningwet betekent voor het bouwen en verhuren van zorgvastgoed.

Het bouwen van zorgvastgoed blijft met de nieuwe Woningwet een kerntaak van woningcorporaties (een zogeheten DAEB-activiteit). Bij de verhuur van zorgappartementen aan bewoners is inkomenstoetsing vereist. Ook als die verhuur plaatsvindt via een zorgorganisatie.

In de handreiking een overzicht van de regels voor het bouwen en verhuren van woonzorggebouwen.