Afwegingskader: particulier woonzorginitiatief wel of niet ondersteunen?

Woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders krijgen steeds meer aanvragen voor het ondersteunen van kleinschalige woonzorginitiatieven. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een afwegingskader gemaakt voor de beoordeling van deze initiatieven. 

Het afwegingskader Met verstand en gevoel helpt woningcorporaties bij de besluitvorming om een particulier kleinschalig woonzorginitiatief wel of niet te ondersteunen.

Afwegingskader
De initiatiefnemers zijn particulieren met of zonder winstoogmerk met plannen voor wonen met zorg voor ouderen of mensen met een beperking. Per initiatief moet een corporatie afwegen om  het wel of niet te steunen. In het afwegingskader staan daarvoor bijvoorbeeld vijf vragen aan de initiatiefnemers. Omdat een initiatief vaak meerdere fasen kent en het besluit niet op één moment wordt genomen, staat er ook een stappenplan in van kennismaking tot contact.

Het kader is ook te gebruiken door gemeenten, zorgaanbieders en is interessant voor initiatiefnemers. 

In de praktijk
Jan van de Hoef werkt bij woningcorporatie de Alliantie en dacht mee over het afwegingskader. Daarbij kon hij putten uit eigen ervaring. ‘Ik had graag gezien dat zoiets er tien jaar geleden al was geweest. Toen zijn wij met een groep van 25 ouderparen een project gestart voor begeleid wonen voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking.’ Het was de tijd van de economische crisis, de perikelen rond Vestia en de verhuurderheffing. Daardoor haakte de woningcorporatie die mee zou doen af. De zorgaanbieder deed wel mee, al wist die nog niet of ze wel de diensten zou leveren.