Corporaties bouwen aan sociale netwerken

Wat kan een woningcorporatie doen tegen eenzaamheid bij huurders? Kan ze helpen bouwen aan sociale netwerken? Antwoorden daarop vindt u in de publicatie Bouwen aan sociale netwerken  met negen inspirerende voorbeelden. Ze laten zien hoe corporaties bijdragen aan uitbreiding of versteviging van het netwerk van bewoners. Aan het eind delen zij hun lessen.

Steeds gaat het om samenwerking tussen bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeentes en woningcorporaties. Die laatste kunnen in samenwerking met andere partijen een belangrijke bijdrage leveren aan het opbouwen en versterken van sociale netwerken en zo een groot verschil maken in de strijd tegen eenzaamheid. Ze kunnen daarbij diverse rollen vervullen, zoals:

  • Signaleren
  • Voorlichten
  • Ontwikkelen van woonvormen
  • Bevorderen van ontmoetingen

Steeds meer woningcorporaties ontwikkelen of werken mee aan projecten om hun bewoners te stimuleren met elkaar en in hun omgeving sociale netwerken te vormen. Ze helpen ouderen en kwetsbare mensen langer in hun huis te blijven of opnieuw zelfstandig te gaan wonen. Maar juist voor deze groepen bewoners is het extra lastig nieuwe contacten op te bouwen. Met een beetje hulp lukt het wel. Dat laten de negen voorbeelden in de publicatie zien.

Eén tegen eenzaamheid
De publicatie sluit aan bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid dat in 2018 is gestart. Het heeft tot doel eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Met landelijke en lokale coalities wil minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eenzaamheid signaleren, bespreekbaar maken en het doorbreken, ook voor de lange termijn. Het actieprogramma is onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg

Doe mee! 
Corporaties en andere organisaties werken daarin samen aan het vernieuwen van de corporatiesector. Het thema is na deze publicatie niet afgerond. Er is meer nodig. Wil je met ons meedenken, aansluiten of anderszins een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Yvon de Ruijter, adviseur wonen en zorg bij Aedes.