Aedes medeondertekenaar Pact voor de Ouderenzorg

Het ministerie van VWS gaat in het Pact voor de Ouderenzorg de komende drie jaar met diverse organisaties eraan werken dat ouderen op een waardige manier hun leven kunnen leiden. Goed en veilig wonen is daarvoor een voorwaarde en daarom tekent Aedes mee. Speerpunten in het pact zijn eenzaamheid voorkomen, goede zorg en ondersteuning thuis bieden, en verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. 

De ondertekenaars onderschrijven met het pact de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van ouderen. Zij verplichten zich mee te denken over concrete plannen en acties. Natuurlijk doen zij dat samen met ouderen om wie het gaat. In Nederland vormen zij een steeds grotere groep. Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen.

Het pact krijgt een uitwerking in drie programma’s en er komen afspraken over de specifieke invulling van acties. Zo verbeteren we samen het leven van ouderen nu én maken we Nederland toekomstbestendig. Aedes vindt al langer dat er meer investeringen nodig zijn voor ouderen, zodat zij indien gewenst langer zelfstandig kunnen blijven wonen.