20 miljoen voor passende woningen voor ouderen

Het kabinet stelt volgend jaar 20 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van geclusterde woningen voor ouderen. Deze middelen zijn bedoeld om geplande projecten naar voren te halen of een laatste zetje te geven. Corporaties zetten zich al jaren in voor passende woonvormen voor ouderen. Het extra geld komt hierbij goed van pas.

Met het extra geld geeft minister Ollongren invulling aan de motie van Tweede Kamerlid Van Otterloo (50PLUS) tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. Zij voert daarmee meteen de motie Marijnissen/Heerma uit om de bouw van kleinschalige zorginstellingen te versnellen.

Volgens de commissie-Bos (Toekomst zorg thuiswonende ouderen) moeten er in 2030 70.000 extra geclusterde woningen gerealiseerd zijn. Ollongren schrijft dat ze het zich niet kan veroorloven dat die opgave vertraging oploopt door economische onzekerheid. ‘Daarom is het belangrijk om vanuit het Rijk de bouw van geclusterde woonvormen te ondersteunen via een financiële tegemoetkoming voor algemene voorzieningen zoals de ontmoetingsruimte.’ De financiering hiervan is vaak een knelpunt, blijkt ook uit onderzoek, terwijl dergelijke voorzieningen wel kenmerkend zijn voor deze woonvorm. Aedes pleit al jaren voor wat extra ondersteuning op dat punt.

Woningbouwimpuls

De 20 miljoen euro komt uit het budget van de woningbouwimpuls. Zowel corporaties als marktpartijen komen hiervoor in aanmerking. Beide partijen zijn nodig om de opgave te halen. Met de regeling komt het kabinet tegemoet aan het gat dat is ontstaan tussen thuis wonen en het verpleeghuis.