Wetsvoorstel Woningsluiting bij verstoring openbare orde in consultatie

Verhuurders mogen de huurovereenkomst ontbinden zonder tussenkomst van de rechter als de openbare orde in het geding is. Aedes heeft eerder verzocht om een uitbreiding van de bevoegdheden van verhuurders. Het wetsvoorstel dat hier invulling aan geeft, ligt nu ter consultatie. Iedereen kan reageren tot zondag 12 januari 2020.

Het wetsvoorstel geeft bovendien burgemeesters de mogelijkheid om een woning te sluiten als de openbare orde in gevaar is of dit dreigt door ernstig geweld. Voorbeelden zijn een beschieting of het gooien van explosieven. De burgemeester mag een woning ook sluiten als er wapens zijn gevonden.

Woningcorporaties kunnen op het besluit reageren via de internetconsultatie. U kunt ook uw reactie naar Aedes sturen als inbreng voor de reactie namens alle woningcorporaties. Dat kan per e-mail naar Liesbeth Deckers, l.deckers@aedes.nl.