Instrument

Twee miljoen euro beschikbaar voor beveiliging woninginbraak

Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt dit jaar een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar voor inbraakbeveiliging van woningen in gebieden waar relatief vaak wordt ingebroken. Voorwaarde voor de subsidie is dat naast het Rijk ook corporaties meebetalen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet een corporatie samen met de gemeente en de politie een voorstel maken voor beveiligingsmaatregelen in een zogenoemd ‘hotspotgebied’. Dit is een wijk, buurt of straat waar veel ingebroken wordt. De bijdrage van het Rijk is bedoeld voor fysieke ingrepen, zoals het plaatsen van andere sloten, anti-inbraakstrips bij de deuren of barrièrestangen voor de ramen. Corporaties kunnen de bijdrage niet zelf aanvragen, dat doet de gemeente aan de hand van het gezamenlijke voorstel voor het hotspotgebied. De bijdrage van het Rijk is 50 procent. De andere helft komt voor de rekening van corporaties.

Met de subsidie kunnen tot 25.000 woningen beter worden beveiligd. Het precieze aantal woningen hangt af van het aantal verzoeken en het aantal verbeteringen dat per woning nodig is. In Nederland werden in 2014 ruim 70.651 woninginbraken of pogingen tot woninginbraken gepleegd. Dat zijn er ongeveer 16.500 minder dan een jaar eerder.

Investeringen door corporaties
Woningcorporaties investeren in de veiligheid in en om de woning. Bij grote renovatieprojecten of bij defecten vervangen corporaties hang- en sluitwerk, volgens de normen die bij oplevering van kracht zijn. Daarnaast zorgen zij voor goede buitenverlichting rond woningen, plaatsen zij hekken in achterpaden en houden heggen en struiken laag.

Het gaat bij beveiliging niet alleen om fysieke verbetering, maar ook om gedrag. Daarom geven corporaties voorlichting aan bewoners over sociale controle en gedrag. Zij maken met gemeenten afspraken over inzet op inbraakpreventie en werken met lokale partners (zoals gemeente, politie en jongerenwerk) samen om veiligheid te verbeteren.

Campagne
De campagne Maak het inbrekers niet te makkelijk geeft bewoners concrete tips om inbraak te voorkomen. Woningcorporaties kunnen gebruik maken van een handboek, banners, posters en animaties uit deze campagne. Deze staan in de toolbox op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Inloggegevens hiervoor zijn aan te vragen via Natasja Kalloe van het ministerie: n.kalloe-sital@minvenj.nl.

Meer informatie
Vragen over de bijdrage van het Rijk rond inbraakpreventie of vragen over de campagne? Neem dan contact op met Rob Teijl, projectleider Woninginbraken van het ministerie van Veiligheid en Justitie: r.teijl@minvenj.nl.