Helderse woningcorporatie legt met succes gedragsaanwijzing op

Een huurder in Den Helder parkeerde haar auto consequent in de voortuin en liet haar tuin overwoekeren. Aanspreken hielp niet en daarom stapte Woningstichting Den Helder naar de rechter en vroeg een gedragsaanwijzing; een verplichting aan de huurder om haar gedrag te veranderen. Met succes, want de overlast is nu voorbij. In 23 gemeenten gaan in november 2014 pilots van start met de gedragsaanwijzing. Alfons van Kesteren, manager Wijkbeheer, vertelt over het succes van Woningstichting Den Helder.

Wat was het probleem?
‘Dat de huurder haar voortuin niet onderhield en er haar auto parkeerde, maakte een verloederde en armoedige indruk. Een half jaar eerder was er in de buurt veel overlast. Dat hadden we net opgelost met gemeente en politie en we wilden niet dat er nog eens overlast zou ontstaan. We spraken de huurder aan en stuurden haar diverse brieven en sommaties maar ze wilde niet meewerken. Daarom vroegen we de rechter om een gedragsaanwijzing. Die werd toegewezen. Dat betekent dat de bewoner haar auto niet meer in de tuin mag parkeren. Voor iedere overtreding moet zij een boete betalen van 50 euro met een maximum van 10.000 euro. Verder moet ze binnen 28 dagen onkruid uit de tuin verwijderen en de struiken en bomen snoeien. Daarnaast moet ze de proceskosten betalen. We zijn nu drie weken verder en de tuin is inmiddels opgeruimd en de auto staat weer gewoon op een parkeerplaats.’

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om de gedragsaanwijzing in te zetten?
‘We hoorden in 2013 van het promotieonderzoek van Michel Vols waarin staat dat het opleggen van een gedragsverandering een goede oplossing voor overlast kan zijn. De wettelijke mogelijkheid bestond al maar het is niet eerder door iemand ingezet. Samen met Vols en de gemeente selecteerden we de casus van deze huurder om voor de rechter te brengen. We kozen als proef bewust voor een niet te ingewikkelde casus omdat rechters in Nederland ook moeten wennen aan het nieuwe fenomeen van de gedragsaanwijzing.’

Gaan jullie de gedragsaanwijzing vaker inzetten?
‘Ja, absoluut. We vinden dit een heel goede optie. We moeten wel per geval afwegen of het geschikt is. De gebruikelijke procedure om overlast te bestrijden kon wel jaren duren en nu kan er binnen drie of vier maanden een gedragsaanwijzing liggen. Je trekt hiermee de regie naar je toe als corporatie. Belangrijk is in ieder geval om de dossiers goed op te bouwen. En spreek van tevoren af welke partijen toezicht houden op de handhaving van de opgelegde gedragsaanwijzing.’

Het CCV heeft met de Rijksuniversiteit Groningen, 53 woningcorporaties en gemeenten de gedragsaanwijzing in de praktijk getoetst. Inmiddels zijn de uikomsten bekend. Lees meer in het artikel: Gedragsaanwijzing effectief bij aanpak woonoverlast.