Zes tips uit symposium: Samen werken aan sterke buurten

Afgelopen maand vond het symposium ‘Samen werken aan sterke buurten’ plaats. Op het symposium spraken de Vereniging Nederlandse Gemeente, GGZ Nederland, Leger des Heils en Aedes over de gezamenlijke uitdagingen die er zijn om de leefbaarheid te vergroten. Dat zijn uitdagingen die ook al uitgebreid naar voren kwamen in het recente onderzoek van RIGO over leefbaarheid en kwetsbare wijken dat veel los heeft gemaakt. Hieronder de zes belangrijkste tips van de sprekers van het symposium om mee aan de slag te gaan.

1. Maak samen prestatieafspraken voor wonen, welzijn en zorg.
2. Betrek ook de zorgverzekeraar en het zorgkantoor bij het maken van die prestatieafspraken. Zij financieren immers een groot deel van de zorg.
3. Gebruik praktische instrumenten als:

  • Beeldkwaliteit, waarmee corporaties op uniforme wijze de kwaliteit van het corporatiebezit kan meten, monitoren, beheren en verbeteren.
  • Woonzorgwijzer, een instrument waar op een laag geografisch schaalniveau inzichtelijk wordt gemaakt waar mensen met een bepaalde aandoening wonen en welke beperkingen zij mogelijk ervaren. Helaas nog niet overal te gebruiken.

4. Blijf in contact met huurders al is het door de brievenbus praten.
5. Soms moeten we vooraf afspreken dat we zonder reden achter de voordeur mogen kijken.
6. Creëer een plek waar mensen terecht kunnen als ze geen eigen vangnet hebben. Zo voorkomen we dat mensen geïsoleerd raken.

Advies VNG aan Den Haag
Tijdens het symposium gaf de VNG ook het advies aan de landelijke overheid om de financiering voor collectieve voorzieningen te regelen. Denk bijvoorbeeld voor een ontmoetingsruimte. En geef daarnaast gemeenten een wettelijke basis om de regierol te pakken. Een gemeente kan bijvoorbeeld psychiaters in de wijk nodig vinden maar geen middelen hebben om dit te organiseren.

Lees de uitgebreide terugblik op het symposium.