Vernieuwingsagenda

Werelden samen brengen voor vernieuwing

Op 7 februari 2019 zijn 150 deelnemers aan de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten te gast in Nijmegen voor hun derde werkatelier in een serie van vier. Zij starten in het Goffertstadion waar Algemeen directeur van N.E.C. Wilco van Schaik hen ontvangt. Dat doet hij samen met Sven Turnhout (KWH), Walter Hamers (Talis) en 60 inwoners, jongeren, studenten en professionals uit Nijmegen.

‘s Middags verspreiden de 150 deelnemers zich over de stad onder begeleiding van studenten van de Master Management en Innovatie. Daar gaan zij in groepjes leren van concrete situaties in Nijmegen. Ze gaan mensen ontmoeten - op zoek naar de kleine verhalen die richting geven aan oplossingsideeën voor hun maatschappelijke opgaven. Doel is inspiratie op te doen voor de 6 leefbaarheidsvraagstukken waaraan zij in 6 teams werken dit jaar.

Aan welke thema's werken de deelnemers?

  • Team 1: Nieuwe arrangementen Wonen, Zorg & Welzijn
  • Team 2: Community Building, Sociale Stabiliteit en gemeenschapszin in wijken en buurten
  • Team 3: Nieuw coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven
  • Team 4: Duurzame huisvesting kwetsbare bewoners met risico op overlast
  • Team 5: Gelijkwaardigheid en wederkerigheid
  • Team 6: Zwakke wijken in de greep van ondermijning

Ieder team heeft zo’n 25 deelnemers, met verschillende achtergronden en werkzaam bij verschillende organisaties. Van woningcorporatie tot gemeente en van zorgorganisaties tot politie of universiteit. Samen werken ze aan oplossingen binnen hun thema. Op www.aedes.nl/innovatiechallenge vertellen alle teams over hun vraagstuk en beweegredenen om juist hieraan te werken. 

Wat is er in Nijmegen te ontdekken?
Innovatie-enthousiastelingen vanuit de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties, Ieder Talent Telt en Huurders in de ballenbak brengen de 150 deelnemers aan de challenge dwars door Nijmegen als ‘taxi procesbeleiders’. Samen weten en kunnen we meer!

In de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties werken de docenten, lectoren en studenten samen in een module met de naam 'strategisch innoveren in maatschappelijke organisaties'. Zij zijn gecharmeerd van het idee om samen - al doende - te leren. Deze deeltijdstudenten werken als beleidsmedewerkers, managers, regisseurs, coördinatoren bij organisaties als: Lunet Zorg, Jeroen Boschziekenhuis, STC Groep, Belastingdienst, 's Heerenloo, politie, Dichterbij, Gemeente Nijmegen, UMC Utrecht, Talis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, MOVEEOO, Stichting Maasduinen, UWV, Klimmendaal, Notre Dame, Veluwse onderwijsgroep, basisschool Triangel, Ministerie van Defensie, Foodlab, Sensire, NHTV, Dedicon, Marnix College, Smaak van het huis, Hogeschool Utrecht, De Zorggroep, ROC Nijmegen, Ieder Talent Telt, Fluvium Dalton Onderwijs, Carinova, Winters Advies en Training, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis en Rijnstate.

De innovatieagenda ‘Ieder Talent Telt’ is het resultaat van de gezamenlijke ambitie van de Nijmeegse bestuurders van opvang – en onderwijsorganisaties en de gemeente. De doelstelling van de innovatieagenda is het op gang brengen van een beweging om talenten te benutten om kinderen en jongeren te helpen worden wie ze zijn. Dat doen zij vanuit een positief, waarderende houding gericht op doorstromende talentontwikkeling voor alle kinderen en jongeren. In verschillende broedplaatsen gaan ze samen aan de slag voor onze toekomst.

In augustus 2018 is de broedplaats 'Huurders in de ballenbak' begonnen. Jongeren (scholieren en studenten van alle opleidingsniveaus), inwoners, professionals (leraren, welzijnswerkers, wijkbeheerders, bestuurders, wetenschappers, projectleiders en leiders) zetten hun talenten in om antwoord te vinden op de vraag 'wat is eigenlijk thuis?'.

Wat is de Innovatiechallenge leefbare wijken en buurten?
De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak waarin corporatiebestuurders, de wetenschap, het sociaal domein, de markt en inwoners elkaar vinden om tot vernieuwing te komen voor ‘leefbare wijken en buurten’. Zes teams zijn 27 september 2018 gestart met ieder hun eigen vraagstuk. Zij willen echte vernieuwing realiseren. De challenge maakt onderdeel uit van de Vernieuwingsagenda voor woningcorporaties.

Wie organiseert de Innovatiechallenge?
KWH en Aedes organiseren de Innovatiechallenge samen met het BlomBerg Instituut. Doel is om innovaties te stimuleren. De challenge is een vervolg op de i-Opener prijs die ‘best practices in innovatie’ in het zonnetje zette in 2016 en 2017.