Volkshuisvestingsfonds twee keer overtekend

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag in een brief naar de Kamer bekendgemaakt welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds. In de regeling is 450 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van leefbaarheid in dorpen en wijken. In totaal worden bijna 22.000 woningen verspreid over Nederland gerenoveerd, getransformeerd en/of gesloopt en (deels) nieuw gebouwd om de leefbaarheid te verbeteren. Daarvan zijn er slechts 4.700 corporatiewoningen.

In totaal zijn er 48 aanvragen ingediend voor 75 deelplannen. Hiervan hebben 43 deelplannen een positief advies gekregen van de Toetsingscommissie. Daarvan hebben uiteindelijk 32 deelplannen een volledige en één deelplan een gedeeltelijke bijdrage toegekend gekregen.

Noodzaak erg groot

Dat de urgentie om de wijken en buurten leefbaarder te maken groot is blijkt ook uit het aantal aanvragen. De regeling is namelijk meer dan tweemaal overtekend. Dat betekent dat ook aanvragen die geheel voldoen aan de criteria daardoor niet zijn toegekend, terwijl die wijken dringend moeten worden aangepakt.

Structureel Volkshuisvestingsfonds nodig

Aedes pleit al langer voor een permanent Volkshuisvestingsfonds dat ook opengesteld wordt voor corporaties. Want hoewel woningcorporaties een onmisbare rol spelen in het succes van het Volkshuisvestingsfonds, kunnen zij er zelf geen aanspraak op maken. Nu is slechts 20 procent van de woningen die aangepakt worden van een corporatie. Met een structureel fonds kan er ook extra geïnvesteerd worden in de andere wijken waar dit hoognodig moet. Naast het verbeteren van woningen moet er ook aandacht zijn voor werk, onderwijs, veiligheid en gezondheid. Een integrale aanpak die de minister ook onderschrijft. Ook het manifest Dicht de kloof en de Actieagenda wonen benadrukken de noodzaak van een structureel Volkshuisvestingsfonds waarin deze aanpak terugkomt.

De minister erkent dat het huidige fonds onvoldoende is. Zij zegt: 'Om opgaven en middelen in balans te brengen zal het volgend kabinet verdergaande keuzes moeten maken, zodat corporaties kunnen blijven bijdragen aan het oplossen van deze problematiek.'

Expertisecentrum Herstructurering

De Toetsingscommissie adviseert daarnaast ook om een Expertisecentrum Herstructurering op te zetten. De minister steunt dat advies en wil met gemeenten, woningcorporaties en bewoners in beeld brengen hoe zo’n centrum ingericht kan worden. Het centrum moet kennisuitwisseling tussen gemeenten over herstructurering van wijken verbeteren.  Het besluit over zo’n centrum is echter aan het nieuwe kabinet.

Toegekende gemeenten met bedragen:

Gemeente

Toegekende bijdrage 

Achterhoek

€ 5.134.714

Amsterdam

€ 41.054.982

Arnhem

€ 25.469.957

Breda

€ 26.234.161

Eemsdelta

€ 18.521.090

Emmen

€ 28.173.653

Eindhoven

€ 20.348.417

Groningen

€ 10.514.469

Heerlen

€ 8.200.309

Hogeland

€ 5.967.198

Leeuwarden

€ 20.568.165

Lelystad

€ 39.211.834

Maastricht

€ 3.379.206

Midden Groningen

€ 11.028.406

Parkstad Limburg

€ 36.845.701

Rotterdam

€ 40.045.949

Schiedam

€ 11.107.863

Sittard-Geleen

€ 5.422.128

Tilburg

€ 11.984.186

Zaanstad

€ 43.435.849