Praktijk

Vijf inzichten over data en leefbaarheid bij Trivire

Hoe gebruikt woningcorporatie Trivire data bij het verbeteren en ondersteunen van de leefbaarheid in wijken? Tijdens het eerste Kijkje in de keuken Data en Leefbaarheid lichtte Trivire dit toe aan de hand van hun meetinstrument. Benieuwd naar wat uw collega’s ervan vonden? Vijf inzichten.

1. Cijfers helpen bij het voeren van het ‘goede’ gesprek in- en extern
Cijfers helpen bij de onderbouwing van keuzes en in gesprekken met collega’s en andere partners in de buurtaanpak.

2. Koppeling van objectieve en subjectieve data helpt inzet in wijk/complex te bepalen
Belangrijk in de tool van Trivire is de koppeling van objectieve en subjectieve data: van cijfers en gevoel. Zo kan de corporatie de ervaringen van klanten en wijkregisseurs over een complex meenemen. Dit maakt maatwerk mogelijk. Het ‘verhaal achter de cijfers’ is van belang. Het geeft de wijkprofessionals ook meer handvatten voor hun werk in de wijk.

3. Meten betekent (soms) gewoon beginnen en keuzes maken
Datakwaliteit vraagt om het maken van keuzes. Zet eerste stappen om gaandeweg verder te komen. Het is een proces.

4. Veel data zijn al voorhanden; het gaat om het slim bundelen en visualiseren ervan
Vaak zijn er meer (interne) data beschikbaar dan gedacht. Bedenk aan welke kennis behoefte is en kijk welke data er al beschikbaar zijn. En welke er  nog ontbreken.

5. Een goede vorm en visualisatie helpt bij het gebruik
Door een tool goed vorm te geven, vergroot u de kans van daadwerkelijk gebruik. Niemand wil met een taai instrument aan de slag.

Deze bijeenkomst gemist?

Er volgen nog twee Kijkjes in de keuken Data en Leefbaarheid
Meld u nu aan voor een van de twee volgende Kijkjes in de Keuken. Vooral interessant voor corporatiemedewerkers die meer met data willen werken aan leefbaarheid in wijken. Hoe pakt u dit aan? Welke processtappen zijn te zetten? Op basis van welke afwegingen, data en indicatoren? Wat zijn de lessons learned van collega’s?

Op 8 mei 2019 vertelt Woonstad Rotterdam over hun meetinstrument Sociaal beheer label (SBL).

Op 27 juni 2019 vertelt Standvast wonen in Nijmegen over hun Vitaliteitsscores.

Deze kennissessies zijn een activiteit van de coalitie Leefbare wijken en buurten en bedoeld om leefbaarheidsactiviteiten meer te kwantificeren. In iedere kennissessie bespreken we een instrument dat data en leefbaarheid aan elkaar koppelt.