Verdieping

Vernieuwingsagenda: 'Wij weten het niet beter dan bewoners'

De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale betrekt bewoners bij het sociaal beheer met community building: het aanwakkeren van de gemeenschapszin. ‘Dat betekent dat we vooral niet moeten denken dat wij het beter weten dan de bewoners’, zei Agnes Abrahams van Rochdale hierover tijdens het tweede werkatelier in de coalitie Leefbare buurten en wijken.

Rochdale is één van de 22 woningcorporaties die deelnemen aan de coalitie leefbare buurten en wijken, één van de zes coalities binnen de Vernieuwingsagenda. De coalitie onderzoekt hoe woningcorporaties ook binnen hun huidige maatschappelijke taken optimaal kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van wijken en buurten. Bijvoorbeeld door strategisch voorraadbeheer, huurdersparticipatie en het in stand houden van gemengde wijken en buurten.

Community building
Tijdens het tweede werkatelier gaf Rochdale een presentatie over community building, een concept waarbij de woningcorporatie buurtbewoners faciliteert om zoveel mogelijk zelf te doen. ‘Voor ons betekent het dat we zoeken naar gemeenschapszin in complexen die we verhuren’, vertelt Agnes Abrahams, teamleider sociaal beheer bij Rochdale. 

‘In één van onze seniorencomplexen was totaal geen gemeenschapszin meer. Er was vandalisme, overlast, vuilnis in en om het gebouw. Samen met bewoners die wél betrokken zijn, begonnen we in kleine stapjes.’ Bewoners stelden samen regels op voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en organiseerden ganggesprekken om met elkaar kennis te maken. 

Wij lossen het op
Rochdale is inmiddels in drie complexen gestart met community building. Is het zo’n andere aanpak dan voorheen? ‘Je moet als organisatie luisteren en stimuleren dat bewoners zelf met een oplossing komen. Alle collega’s moeten weten wat het betekent om zo te werken. Niet vanuit de gedachte: wij lossen het wel op.’

Sociaal hart
Het uitwisselen van praktijkervaring is één van de belangrijkste doelen van de Vernieuwingsagenda, vertelt Tinka Van Rood, bestuurder van woningcorporatie Trivire. Ook zij was aanwezig op de bijeenkomst. ‘Wij doen aan verschillende coalities mee, om kennis te halen en te brengen. Het mooiste vind ik dat alle lagen van een corporatie van bestuurders tot beleidsmedewerkers meedoen.’

Trivire blijft inzetten op leefbaarheid. ‘Ook al mogen we er minder aan doen van de Woningwet, we hebben nog steeds een groot sociaal hart en zijn betrokken in onze wijken en buurten.’ De druk op wijken neemt toe, merkt Van Rood. ‘Sociaal beheer wordt complexer. We moeten manieren vinden om daarmee om te gaan.’

Vervolg
Trivire vertelt tijdens het volgende werkatelier over een leefbaarheidsproject dat ze samen met huurders, de gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties en huurders in Zwijndrecht is gestart. De datum van het volgende werkatelier is nog niet bekend, die volgt zo snel mogelijk.