Verbeteren leefbaarheid met data

Woningcorporaties gebruiken steeds vaker data en meetinstrumenten om meer grip te krijgen op leefbaarheid. Aedes verzamelde tips onder haar leden en zette deze in een handig overzicht. De tips zijn een aanvulling op de handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer.

Een meetinstrument helpt bij het vergelijken van de leefbaarheid in complexen, buurten en wijken, het volgen van trends en het bepalen van interventies. Het is ook een hulpmiddel bij de samenwerking met netwerkpartners en huurders. Kortom: een meetinstrument vergroot het inzicht en helpt bij het gericht (samen) sturen op verbeteren van leefbaarheid. Daarover gaat deze publicatie.

Tien tips

Waar moet je aan denken als je aan de slag wil met de opzet van een meetinstrument? Welke gouden tips hebben collega’s die hier al mee bezig zijn? De genoemde tips komen uit de reeks Kijkjes in de Keuken die Aedes in 2019 organiseerde. Hierin deelden corporaties hun lessen en ervaringen met de opzet van een eigen meetinstrument.

Handreiking

De handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer helpt corporatiemedewerkers in vier concrete stappen bij de ontwikkeling en verbetering van een meetinstrument voor het sturen op leefbaarheid. Met Staedion, Trivire en Woonstad Rotterdam en met een paar andere corporaties zijn voor de handreiking verdiepende gesprekken gevoerd over de ontwikkeling en toepassing van de instrumenten en de vier stappen. Dit stappenplan is ook opgenomen in de publicatie met de tips.

Nieuw Kijkje in de keuken

Woningcorporatie Thuisvester uit Oosterhout geeft op maandag 15 juni 2020 een Kijkje in de Keuken over hun Leefbaarheidsmonitor. Per gemeente en per wijk is hiermee de leefbaarheid in kaart gebracht. Voor het maken van dit meetinstrument heeft Thuisvester ook gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten uit eerdere Kijkjes in de Keuken. Houd maandag 15 juni 2020 van 13.30 tot 16.00 uur vast vrij in de agenda.

Uiteraard volgen we de ontwikkelingen rond het coronavirus om te bepalen of de bijeenkomst doorgaat of verschuift.

Lees meer:

Voor de handreiking en voor de publicatie met de 10 tips zijn ook de bijdragen van corporaties in de Kijkjes in de keuken gebruikt. De verslagen hiervan zijn terug te lezen:

Download de publicatie Verbeteren van leefbaarheid met data en de handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer.