Tips uit inspiratiemiddag: werken met huurders aan een prettige woonomgeving

Werkt u aan het versterken van de bewonersbetrokkenheid op organisatie- en wijkniveau? Benieuwd naar nieuwe manieren om met bewoners te werken aan een prettige woonomgeving? Lees dan hieronder de inzichten uit de inspiratiemiddag samenwerken met huurders aan een prettige woonomgeving. Of bekijk de praatplaat. Wellicht zitten er nog interessante tips voor u bij!

  • Betrek bewoners vanaf het begin bij plannen en denk daarbij in kansen. Nodig mensen actief uit en vooral op tijdelijke basis.
  • Denk eens aan andere groepen bewoners zoals kinderen van huurders en jongeren. Zij komen met andere perspectieven en inzichten. Sluit daarbij aan op hun leefwereld, kijk wat voor hen interessant en betrek ze waar dat nodig is.    
  • Start vanuit gezamenlijk nut en noodzaak; wat is hier nu nodig?
  • Vraag actief naar behoefte van bewoners: Wat wilt u? Waar bent u goed in? Wat wilt u bijdragen?
  • Maak bijvoorbeeld gebruik van de kwaliteiten die iemand heeft en kijk hoe iemand kan helpen.
  • Belangrijk is ook de eigen passie voor de (lokale) buurt/wijk. Dat werkt aanstekelijk en daarmee verbindt en betrekt u bewoners.