Succesvol startwebinar over interventies voor leefbaarheid

Met diverse interventies kun je sturen op een leefbare wijk. Wat blijkt? Kijk je door andermans bril, dan is er opeens veel meer mogelijk. Dat bewijzen de 25 goede voorbeelden op de Praatplaat Interventies Leefbaarheid. Tijdens een startwebinar op 3 februari gingen ruim honderd corporatiemedewerkers met deze praatplaat aan de slag. Vanwege grote belangstelling wordt dit webinar herhaald op 25 februari. Ook worden daarna verdiepende sessies georganiseerd.

 

De deelnemers aan het webinar werken bij corporaties in heel diverse rollen. In strategische beleidsfuncties en ‘met de voeten in de klei’, zoals wijkbeheerders en consulenten zelf zeggen. In een poll geven zij aan dat werken aan leefbaarheid nu vaak nog een verantwoordelijkheid is van het team Wonen, terwijl een meer integrale blik gewenst is. Daar helpt de praatplaat bij.

Aanmelden voor herhaling van dit startwebinar
Vanwege de grote belangstelling wordt het webinar herhaald op 25 februari van 13.00-14.30 uur. Meld u nu aan of lees hieronder eerst hoe het startwebinar eruitziet.

Brainstorm over cases
In kleine groepen brainstormen de deelnemers over twee uiteenlopende cases van de Nijmeegse corporatie Woonwaarts, die de praatplaat mede ontwikkelde. Een succesvolle aanpak om leefbaarheid te verbeteren, vraagt om lokaal maatwerk en vaak ook om een combinatie van interventies. De praatplaat geeft handvatten op vijf verschillende gebieden: bewonerssamenstelling, bestaande woningvoorraad, nieuwbouw, sociaal beheer en lokale samenwerking. De deelnemers delen kennis en suggesties voor een goede aanpak van de casussen op korte en lange termijn.

Verfrissende suggesties
Ook doen deelnemers inspiratie op om in de eigen praktijk met de praatplaat aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door deze in te zetten tijdens het gesprek met collega’s van verschillende afdelingen of netwerkpartners. Uit het webinar en de praatplaat nemen de deelnemers verfrissende suggesties mee om leefbaarheid te verbeteren, geeft een deelnemer na afloop aan. ‘De praatplaat biedt handvatten en ideeën om het gesprek verder aan te gaan en door te pakken’, zegt een deelnemer. Voorop staat dat de corporatie ook verbinding zoekt met de huurders, vindt een ander, ‘en samen met partners in de wijk activiteiten ontwikkelen om te zorgen voor prettig wonen.’

Denken vanuit de opgave
Woonwaarts deelt ook een eigen tip. ‘Voer het gesprek vanuit de opgave. Schiet niet te snel in oplossingen.’ De corporatie zet zelf de praatplaat in bij interne gesprekken, waarbij ze drie stappen doorlopen:

  1. Sta stil en formuleer het vertrekpunt: Wat is er aan de hand?
  2. Sta stil en formuleer het eindpunt: Waar willen we voor deze buurt/dit complex op uit komen?
  3. Ga op zoek naar passende interventies, op basis van de vijf thema’s op de praatplaat.

Verdiepende sessies
Dit webinar krijgt een vervolg in vijf kennissessies per thema van de praatplaat in maart en april. Bekijk de inhoud en data en meld u aan!