Subsidie voor aanpak verward gedrag

Woningcorporaties kunnen subsidie aanvragen voor de regionale aanpak rond personen met verward gedrag. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. De deadline is op 8 oktober 2019 om 14.00 uur.

Werkt u samen met partners uit zorg, veiligheid, het sociaal domein en/of welzijn aan het realiseren van een goed werkende aanpak voor (psychisch) kwetsbare mensen en hun omgeving? Of wilt u een integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag in het sociaal domein opzetten? Dan is deze subsidie er voor u.

U kunt deze aanvragen voor het realiseren van een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag. In een gedegen contextanalyse laat u zien wat er in uw regio al gebeurt, welke leemten er nog zijn en welke behoeften bestaan. Aan de hand van deze analyse bepaalt u de inhoud, vorm en omvang (budget en looptijd) van uw project. 

De volgende aandachtspunten zijn extra van belang:

  • Verbinding met bestaande aanpak in uw regio
  • Domein overstijgende samenwerking
  • Cliënten en naasten centraal
  • Aandacht voor achterblijvende doelgroepen
  • Inbedding en borging

Webinar

Wilt u meer weten over deze subsidieoproep? Sluit u dan aan bij het webinar op dinsdag 3 september van 10.00-12.00. Beide subsidieoproepen worden tijdens dit webinar toegelicht. U kunt zich nu inschrijven.  

Meer informatie