Praatplaat biedt inspiratie om te werken aan leefbaarheid

Hoe kun je sturen op een leefbare wijk? Om corporaties en hun partners te helpen, is er nu een handig overzicht van mogelijke interventies. Met tientallen voorbeelden uit de praktijk.

Op veel plekken staat de leefbaarheid onder druk, vooral in wijken met veel corporatiewoningen. Dat blijkt uit het rapport Veerkracht in het corporatiebezit. De vraagstukken verschillen per wijk en per gemeente. Een succesvolle aanpak vraagt dan ook om lokaal maatwerk en om een pakket aan maatregelen die elkaar versterken. Inmiddels zijn er talloze mooie voorbeelden van effectieve interventies en ‘knoppen’ om aan te draaien. Deze zijn nu overzichtelijk weergegeven in een zogenoemde praatplaat.

Handvat voor gesprek
Samenwerking met andere partijen om leefbaarheid te verbeteren is essentieel. De praatplaat biedt een handvat voor het gesprek met partners of collega’s over wat er lokaal moet gebeuren en welke interventies daarbij passen. De praatplaat toont 25 interventies die verdeeld zijn in vijf thema’s: bewonerssamenstelling, bestaande woningvoorraad, nieuwbouw, sociaal beheer en lokale samenwerking. Interventies zijn er op verschillende niveaus: per woning, straat, wijk, dorp of stad. De praatplaat geeft volop inspiratie om samen te werken aan een vitale wijk.

Webinar
Wegens succes herhaalt Aedes op donderdagmiddag 25 februari van 13.00-14.30 uur de webinar Interventies leefbaarheid voor leden, waarbij je tips krijgt voor het gebruik van de praatplaat. Ook gaan we in gesprek over een aantal interventies op de plaat. Woningcorporatie Woonwaarts en adviesbureau Atrivé, die samen met Aedes de praatplaat ontwikkelden, leveren ook hun bijdrage aan de webinar.

> Meld je aan voor het webinar (alleen voor Aedes-leden)

> Bekijk de praatplaat