Openbaar Belang verdeelt huurders in magische mix

Woningcorporatie Openbaar Belang uit Zwolle wil betekenis geven aan wonen en merkt dat de maatschappij gebaat is bij gemengde wijken. Met een magische mix in heel haar woningbezit wil de corporatie het aandeel kwetsbare huurders in bepaalde buurten in de hand houden.

Woonconsulent Katja Tamis heeft er dagelijks mee te maken: in sommige buurten wonen te veel kwetsbare mensen bij elkaar. Dat vormt een bedreiging van de leefbaarheid. ’Wij willen een goede mix maken. Dit doen we door bij iedere verhuizing vooraf al na te denken over de balans in dat complex: is er ruimte voor een kwetsbaar huishouden of niet.’ De corporatie heeft hiervoor zogenoemde complexprofielen opgesteld.

Mix wisselt

Doel is om de complexen in balans te houden en om te voldoen aan de benodigde opgave van de huisvesting van diverse doelgroepen. Vooralsnog is het streven dat per buurt:

  • 50 procent van de inwoners bestaat uit reguliere huurders. Zij kennen hun buren, maar zijn niet heel actief in de buurt
  • 35 procent bestaat uit huurders die net iets meer aandacht nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld tussen wal en schip dreigen te vallen
  • 15 procent bestaat uit mensen die wat meer mogelijkheden hebben en bijvoorbeeld actief willen zijn in de buurt

De mix wisselt. Een huurder die eerst in de vrouwenopvang zat, kan zich ontpoppen tot iemand die wat meer kan geven. En verlies van inkomsten kan een huurder opeens maken tot een kwetsbare huurder. ‘Wij moeten goed de vinger aan de pols houden en kijken hoe de buurt zich ontwikkelt. We bezoeken vaker de complexen en houden portiekgesprekken’, zegt Tamis. Hoofd verhuur bij Openbaar Belang, Helga van Assen: ‘We zijn in nieuwbouw begonnen, maar passen deze werkwijze nu toe op al ons bezit. Fijn om zo met mensen en woningen bezig te zijn.’

Experimenteren voor betere leefbaarheid

De magische mix van Openbaar Belang is onderdeel van de experimenteerruimte in de prestatieafspraken met de gemeente Zwolle. Van Assen: ‘Daardoor kunnen we dit doen. We werken goed samen met de gemeente en de andere corporaties op alle niveaus.’ Dat bevestigt Henrieke Selles, programmaleider Wonen bij de gemeente. ‘We willen meer experimenteren voor een betere leefbaarheid. De magische mix vind ik een heel positief idee. Elk jaar bekijken we wat we hebben bereikt en of we doorgaan. We zijn pas net begonnen, maar rond de zomer gaan we evalueren en hopen we de eerste resultaten te zien, want dan maken we afspraken voor 2021. Als het werkt, kunnen we het in de hele stad toepassen.’

‘We doen dit om een verschil te kunnen maken’, aldus Tamis. ‘Advies voor corporaties die dit ook willen? Duik erin en verken de mogelijkheden’, besluit Van Assen.