Praktijk

Ontmoetingsplekken in Apeldoorn combineren leefbaarheid en zorg

In Apeldoorn zijn in samenwerking met woningcorporaties 50 ontmoetingsplekken gerealiseerd. Naast buurtgerichte activiteiten bieden deze ontmoetingsplekken zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking. Deze combinatie van voorheen gescheiden werelden is mogelijk binnen de kaders van de nieuwe Woningwet. Voor de gemeente bood het kansen bij de decentralisaties van de Wmo.

+Punten als buurthuiskamer
Vier ontmoetingsplekken zijn gevestigd in +Punten van woningcorporatie de Woonmensen. Deze buurthuiskamers bestaan al sinds 2005 en hebben inmiddels hun sporen verdiend. Naast service- en informatiepunt hebben ze zich ontwikkeld tot centrum van buurtgerichte activiteiten. Volgens Anno van der Weide, coördinator Buurt bij de Woonmensen, helpen de +Punten om mensen actief in de buurt te laten zijn. ‘Niet onbelangrijk, want actieve bewoners leren elkaar beter kennen en er is meer sociale controle. Dat verhoogt het woonplezier. We hebben rondom onze +Punten aanzienlijk minder overlast. Ze dragen dus echt bij aan een betere buurt.’

Uitbreiding met dagbesteding
Sinds vorig jaar zijn de +Punten ook ontmoetingsplek voor mensen met een beperking. De gemeente Apeldoorn wilde individuele begeleiding van mensen collectiever gaan organiseren. De bij die aanpak noodzakelijk ontmoetingsplekken organiseerde de gemeente zo veel mogelijk op bestaande locaties. Deze werden onder andere gevonden bij de vier Apeldoornse woningcorporaties.

In totaal zijn er nu 50 ontmoetingsplekken die draaien op een goede samenwerking van zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten. Op tien ontmoetingsplekken - zogenoemde sterlocaties - zijn professionele begeleiders aanwezig vanuit de lichamelijke en verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychiatrie. Van der Weide: ‘Op deze plekken ontmoeten mensen met verschillende beperkingen én buurtbewoners elkaar. Dit waren voorheen gescheiden werelden, maar het concept heeft inmiddels bewezen dat de combinatie prima werkt.’

Samenwerking gemeente, zorg en corporaties
De ontmoetingsplekken zijn er dankzij samenwerking van gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties. Op die manier kunnen corporaties ook binnen de nieuwe Woningwet hun bijdrage leveren aan leefbaarheid, vindt Vincent van Oordt, directeur-bestuurder van de Woonmensen. ‘Een woningcorporatie is veel meer dan een verhuurder van woningen en dat weet de overheid ook. Wanneer we als corporatie bijdragen aan de sociale infrastructuur in een buurt, dan draagt dat bij aan een plezierig leefklimaat in een buurt. De uitbreiding van de activiteiten in onze +Punten is daarvan een mooi voorbeeld.’

Wie meer wil weten over de samenwerking in Apeldoorn tussen gemeente, zorginstellingen en woningcorporaties kan contact opnemen met Rick Evers, communicatieadviseur bij de Woonmensen via r.evers@woonmensen.nl.