Leefbaarheid: Corporaties en Aedes aan de slag met resultaten RIGO-rapport

Op 8 november 2018 publiceerde Aedes het onderzoek van RIGO over leefbaarheid en kwetsbare wijken. Aedes vindt het belangrijk dat lokale partijen afspraken maken over de inzet op leefbaarheid en dat het rijk hiervoor voldoende ruimte geeft. Aedes is dan ook verheugd om te zien dat veel corporaties aan de slag zijn gegaan met de uitkomsten van het rapport.

Diverse corporaties, waaronder de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, Corpovenista en De Vernieuwde Stad zijn recent in gesprek gegaan over het onderzoek. Hierbij betrekken zij in veel gevallen ook hun samenwerkingspartners. Ook zien we dat leefbaarheid steeds belangrijker wordt bij lokale prestatieafspraken, zoals bijvoorbeeld recent in Coevorden.

Ondersteuning Aedes
Aedes ondersteunt corporaties om de inzet op leefbaarheid te verbeteren:

  • Aedes heeft de uitkomsten van het rapport gebruikt als onderbouwing van het rapport van Bochhove over de evaluatie van de Woningwet. Uit de eerste signalen vanuit het ministerie van BZK blijkt dat dit effect heeft gehad en dat lokale beleidsvrijheid groter lijkt te worden.
  • Aedes helpt corporaties met het maken van prestatieafspraken op sociaal domein. Daarover organiseerde Aedes op maandag 17 december 2018 een bijeenkomst. 
  • Aedes deelt goede voorbeelden van corporaties. Zo hoeven corporaties niet zelf het wiel uit te vinden.
  • In de Innovatiechallenge werkt Aedes samen met partners aan nieuwe manieren om leefbaarheid in wijken en buurten te verbeteren.

Corporaties kunnen hun praktijkvoorbeelden mailen naar Pieter van Hulten via p.vanhulten@aedes.nl. Suggesties en verzoeken voor ondersteuning door Aedes zijn ook welkom!

Kern van het rapport
Leefbaarheid heeft lokaal meer aandacht nodig. Zo voorkomen we dat er nieuwe probleemwijken komen. De overheid moet hier voldoende wettelijke ruimte voor geven. Onder andere RTLnieuws en de Volkskrant berichtten hier op 8 november 2018 al over.