Vitaliteitscore Woonwaarts: minder data in meetinstrument

Het bepalen of een wijk vitaal is, kun je met minder data bereiken. Van een lange lijst met indicatoren ging de Nijmeegse woningcorporatie Woonwaarts over naar de vitaliteitscore. Wijkregisseur Albrecht Martens vertelde hier op donderdag 27 juni 2019 meer over tijdens het Kijkje in de keuken

Waar is de vitaliteitscore voor? 
‘Met de uitkomsten van de vitaliteitscore kunnen wij weloverwogen keuzes maken welke wijken extra aandacht nodig hebben. We wilden een ander instrument om wijken makkelijker te kunnen beoordelen en met elkaar te kunnen vergelijken.’ 

Welke rol heeft de corporatie?
‘Als corporatie hebben wij een signalerende, stimulerende en faciliterende rol. We streven naar gemengde wijken, want die leveren betere buurten op. Wij bekijken met gemeenten en welzijnspartners hoe een wijk zich ontwikkelt. Daarbij luisteren we ook naar onze bewoners en proberen we ze bij de uitvoer van sociale projecten te betrekken. Het liefst stimuleren we ze om zelf kansen te pakken en met initiatieven te komen.’

Hoe ontstaat de score?
‘Met de formule Vitaliteit = leefbaarheid x organisatiekracht x veerkracht. Samen geven de drie onderdelen een totaalscore op vitaliteit die staat voor een hoge, gemiddelde, kwetsbare of lage vitaliteit. Die we vervolgens ook met kleuren op een gemeentelijke kaart kunnen verwerken.'

Hoe meet je de onderdelen?
‘We gebruiken gegevens van de nationale leefbaarometer. De organisatiekracht bepalen we aan de hand van het aantal actieve bewonerscommissies, de wijkmonitor van de gemeente Nijmegen, het aanwezige verenigingsleven en het aantal verzoeken voor een bijdrage uit ons buurtfonds. De veerkracht is anders dan bij de meeste meetinstrumenten. Die bepalen we met het aantal overlastmeldingen, de dominante leefstijlen – dat hebben we laten onderzoeken – en eigen ervaringen nu en uit het verleden.’ 

Wat kan Woonwaarts met de score?
‘Onze organisatie en samenwerkingspartners vinden het belangrijk om keuzes te maken op basis van gewogen en inzichtelijke gegevens. Dat kunnen we met dit instrument. Voor de wijken die ondermaats hebben gescoord hebben we een plan van aanpak geschreven. We zijn nu twee jaar bezig en sinds kort gefuseerd. We gaan nu de eerste evaluatie houden.’

Wat kunnen we verwachten tijdens het Kijkje in de keuken?
‘We gaan vertellen welk proces we de afgelopen jaren hebben doorlopen om tot de huidige  vitaliteitscore te komen, hoe het werkt en hoe we de toekomst zien. Daarnaast willen wij van de deelnemers horen wat zij ervan vinden, hoe zij de leefbaarheid meten en of ze nog tips hebben.’