Innovatiechallenge: 'Meer pionieren'

Peter van der Hout is directeur-bestuurder van de Almelose woningcorporatie Beter Wonen. Een jaar lang is hij bovendien een van de twee vraageigenaren van team 3 in de Innovatiechallenge Leefbare wijken en buurten 2018-2019 . ‘Ik wil meer pionieren, dan gebeurt er vast iets meer dan als we achter de tafel blijven zitten.’ 

De mede-vraageigenaar van Van der Hout is Susan van der Steen, lid van het bestuursteam HW Wonen. Van der Hout: ‘In het begin lijkt het raar dat wij aan elkaar gekoppeld zijn, oost en west, stad en dorpen, maar we staan voor dezelfde problemen. De kern daarvan is: hoe kun je de leefbaarheid verbeteren samen met de buurt.’ Dat is ook het thema van zijn team: nieuwe coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven.

‘We moeten de huurder niet vergeten’

Het team gaat aan de slag met de startvraag: ‘Hoe verbinden wij samen met onze partners en onze bewoners de werelden van leefbaarheid, zelfredzaamheid en wonen (in het denken) en hoe verzilveren we deze gezamenlijke ambitie in het ‘doen’?’ ‘Onze startvraag is wat ruim geformuleerd. We werken aan de aanscherping. Maar de kern is: hoe ziet een vitale gebiedscoalitie eruit en hoe organiseer je dat met andere partijen? Daarbij moeten we vooral de huurder niet vergeten. Wat is zijn of haar feitelijke vraag en hoe ga je daarmee aan de slag, variërend van de eenzame oudere tot de huurder met heel weinig bestedingsruimte.’

Anderskijkenden
De aanzet tot de aanscherping van de vraag is tijdens het eerste werkatelier van 27 september 2018 gedaan, maar het team kwam nog niet tot de formulering van de nieuwe vraag. Toch kijkt Van der Hout met veel plezier terug op de eerste bijeenkomst van ‘zijn’ team. ‘Het is bijzonder dat teamleden vanaf het begin bij het eerste werkatelier al goede voorbeelden met elkaar deelden. Je ontmoet er anderskijkenden en er waren zo veel friskijkers dat andere perspectieven en het enthousiasme ervan af spatten.’

‘Ik denk dat wij nog te veel in de groef blijven hangen van de wet- en regelgeving’

Beter Wonen sleutelt op dit moment aan het concept buurtcorporatie. Van der Hout wil dat zijn mensen beter aansluiten bij de vragen van de buurt waarin ze werken, luisteren en weten wat er speelt en wat zij verder kunnen toevoegen voor het wonen van de huurders. ‘Ik denk dat wij nog te veel in de groef blijven hangen van de wet- en regelgeving. Gelukkig kan en mag er nog veel op het gebied van leefbaarheid. Daar mag de corporatiewereld wijzer mee omgaan en het mag in buurten best verfrissender. Ik denk dat ervaringsdeskundigen daarbij een belangrijke rol kunnen vervullen. Zij kunnen ons bijvoorbeeld vertellen hoe ze met weinig middelen rondkomen en toch fijn wonen.’

Toekomst
Zijn idee voor de toekomst? ‘Het zou prachtig zijn als wij meer een corporatie van de buurt zijn dan van de stad en dat buurtbewoners zeggen dat Beter Wonen actief helpt en werkt ten dienste van hun woongenot’, aldus Van der Hout. En wat wil hij bereikt hebben aan het eind van de Innovatiechallenge Leefbare wijken en buurten 2018-2019? ‘Dat we meer verbindingen hebben met bewoners en aanvoelen wat zij willen. Dat kan anders zijn dan wij denken; hoedt je voor vooringenomenheid. Als sector mogen we wel wat nieuwe inzichten opdoen, om te voorkomen dat we steeds dezelfde paden bewandelen.’