Innovatiechallenge: ‘Vernieuwing is hard nodig’

Woningcorporaties zijn gewend erg met de eigen sector bezig te zijn. Echte vernieuwing krijg je pas als je de ramen open zet en dat is niet vanzelfsprekend. Daarom is Hedy van den Berk, directeur-bestuurder van woningcorporatie Havensteder blij met de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten en de mensen in haar team die ‘blinde vlekken kunnen wegpoetsen’. 

Zij verwacht dat er volgend jaar september, aan het eind van de Innovatiechallenge, een pakket aan maatregelen en oplossingen ligt dat bijdraagt aan de vernieuwing van de corporatiesector. ‘Ik zou het heel mooi vinden als we als Rotterdamse coalitie met heel veel partijen bedacht hebben hoe we álle mensen kunnen helpen aan een thuis in een stad die voortdendert. Ook de kwetsbare doelgroepen. Dat ik dan kan zeggen: we hebben het goed geregeld in Rotterdam. Als het aan mij ligt, ga ik morgen aan de slag met een pakket van oplossingsrichtingen. Want het is een grote uitdaging om een stad met twee snelheden tot een eenheid te krijgen’, zegt Van den Berk. 

In Rotterdam zijn veel problemen met personen met verward gedrag. Havensteder wil deze doelgroep en hun omgeving een goed thuis bieden. ‘In dit geval is dat meer dan een dak boven hun hoofd. In de media is nu meer aandacht voor deze problematiek en we moeten het samen zien te rooien. Als we dat niet doen, hebben onze huurders en onze medewerkers er last van. Nu kunnen we op alle fronten nadenken hoe we hiermee omgaan en met het team is ons netwerk van meedenkers uitgebreid’, aldus de directeur-bestuurder. 

Mooi om te zien dat de bereidheid bij andere instanties toeneemt om samen onze opgave in betere banen te leiden.

Team 4 van de Innovatiechallenge heeft, net als de andere teams, de vraag in het eerste Werkatelier aangescherpt: Hoe zorgen we voor duurzame huisvesting van kwetsbare groepen en leefbare wijken voor iedereen? ‘Iemand vroeg wat we met duurzaam bedoelen. Dit probleem is de tijdelijke oplossing voorbij en we willen een oplossing die houdbaar is voor de langere termijn.’ 
De methode van de Innovatiechallenge, een combinatie van recente verandertheorieën en ontwerp-denken in teams van mensen met diverse achtergronden, vindt zij een prettige. ‘Het dwingt ons als organisatie om een stap terug te doen en het probleem goed te analyseren, om later weer te kunnen versnellen. We zijn niet gewend om tempo te vertragen. De doe-stand en snelheid passen bij me, maar nu moeten we eerst de analyse scherp krijgen.’ 

Van den Berk verheugt zich op het volgende werkatelier van 13 december 2018. ‘Dan spreken we direct belanghebbenden, mensen uit het veld. Dat zijn de leukste gesprekken. Het is bijna Kerst en dan is het een fantastische gedachte om samen iets beters te bedenken en een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Mooi om te zien dat de bereidheid bij andere instanties toeneemt om samen onze opgave in betere banen te leiden.’ Dat heeft ook gevolgen voor haar eigen werk. ‘Het vraagt een andere vorm van leiderschap. Je hebt veel partijen nodig en de leiders moeten een brug slaan.’ De Innovatiechallenge is voor haar daarmee ook een oefening voor de toekomst. Waarin Van den Berk een maatschappij ziet met vitale coalities van actieve partners die elkaar kunnen vertrouwen.