Proces

Team 6 Zwakke wijken in de greep van ondermijning

Update

Team 6 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt aan de startvraag: hoe vergroten we de weerbaarheid van professionals en bewoners tegen ondermijning? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. 

 • Samenstelling team 6
 • Interview met vraageigenaar Hester van Buren 'We willen de buurt sterker maken'
 • Verslag Werkatelier 1, 27 september 2018 
  Team 6 werkte tijdens het eerste werkatelier aan het verkennen en vaststellen van de innovatievraag
  Vraageigenaar Hester van Buren, directeur-bestuurder van Rochdale, lichtte kort de achtergrond bij haar vraag toe: 'Rochdale signaleert dat in sommige wijken, vooral die met veel verhuisbewegingen, het sociale weefsel ernstig wordt bedreigt. Dat heeft effect op alle kwetsbare groepen huurders. Bewoners die zich onveilig voelen en weinig vertrouwen in de toekomst. Tweeledig doel achter de vraag: community building waardoor bewoners zich veilig voelen en versterking van professionals en zo het vertrouwen van bewoners terugwinnen.

Waar werken we naar toe? Wat vinden we belangrijk qua resultaat na een jaar?
In de discussie zijn meerdere criteria/aandachtspunten benoemd. Een paar elementen springen eruit:

 • We werken toe naar iets nieuws, niet voortbordurend op wat we al hebben.
 • Niet vaag of abstract -> Concreet en vanuit de haarvaten!
 • Daadwerkelijk tastbare interventie(s) (Fysiek, ruimtelijk enz.)
 • Bieden van handvatten voor corporatiemedewerkers
 • Toekomstbestendig & transformeerbaar (naar andere organisaties, andere plekken)
 • Fair & Decent: Passend bij scope van probleem

Verslag Werkatelier 1 (pdf)

Team 6 houdt zich bezig met de vraag: Hoe vergroten we de weerbaarheid van professionals en bewoners tegen ondermijning? 'Het tweede werkatelier leidde tot een aantal nieuwe inzichten. We kregen als team een nog beter beeld bij het probleem, en gelijktijdig een kritische reflectie naar onszelf (Bijv. Is weerbaarheid wel het juiste woord wat we zoeken?). Deze vernieuwde inzichten nemen we dan ook graag mee om echt richting te gaan kiezen. Voorafgaand aan het derde werkatelier staat er nog een activiteit op het programma. We brengen eind januari een buurtbezoek aan Poelenburg. Rochdale organiseert de dag waarop medewerkers meer vertellen over de case. Hiermee kunnen we de startvraag gaan beantwoorden en conclusies trekken. We zijn op weg naar een of meer kansrijke oplossingsrichtingen!' Verslag Werkatelier 2 (pdf)