Proces

Team 5 Nieuwe coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven

Update

Team 5 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt kort samengevat aan de startvraag: hoe krijgen we - vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid - onze huurders in een andere rol waardoor er ander gedrag ontstaat dat bijdraagt aan fijne, leefbare en veilige wijken?  Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. 

'Voordat we elkaar op 13 december troffen in Amsterdam is ons team op 4 december op ‘excursie’ geweest in een wijk van Leystromen. We hebben daar bewoners geïnterviewd en vragen gesteld over ons onderwerp: wat betekenen de begrippen ‘gelijkwaardigheid en wederkerigheid’ voor de bewoner? Hoe kijkt u tegen Leystromen aan in termen van vriendschap? Wat zou u graag anders of nieuw zien? En hoe kan Leystromen u helpen? De gesprekken hebben we kort als groep besproken, waarna we hebben besloten 4 personas te ontwikkelen: de huurder, de zorgverlener, de medewerker van Leystromen en de betrokken burger. Het beschrijven van deze personas leverde ons veel extra inzichten en vragen op. Deze oefening heeft onze empathie met en ons begrip van de doelgroep en omliggende partijen versterkt. We zijn er als team klaar voor om richting de oplossing te gaan bewegen tijdens het volgende werkatelier.' Verslag Werkatelier 2 (pdf)

  • Werkatelier 3, 7 februari 2019

Tijdens werkatelier III zijn we begonnen met een brainstormronde. Team 5 werd daarbij aangevuld met een 8-tal studenten van de Master Management & Innovatie. Vervolgens is de groep in duo's, met hun idee, de stad in gegaan om dit te gaan toetsen. Bij terugkomst lag het energieniveau hoog! Door het idee direct te toetsen kwam er meteen een verrijking. Uiteindelijk zijn er 5 verschillende ideeën ontstaan. De komende periode bepaalt Leystromen met welke ideeën we een pilot gaan starten. Verslag Werkatelier 3 (pdf)