Proces

Team 3 Nieuwe coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven

Update

Team 3 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt kort samengevat aan de startvraag: hoe verbinden wij samen met onze partners en onze bewoners de werelden van leefbaarheid, zelfredzaamheid en wonen? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. 

 • Samenstelling team 3
 • Interview met vraageigenaar Peter van der Hout: 'We moeten meer pionieren'
 • Verslag Werkatelier 1, 27 september 2018 
  Team 3 richt zich op nieuwe coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven op het gebied van leefbaarheid, zelfredzaamheid en wonen. Vraageigenaren Peter van der Hout, directeur-bestuurder van Beter Wonen en Susan van der Steen, lid van het bestuursteam HW Wonen, lichtten hun vraag toe in een aantal punten:
  • Huurders/bewoners ervaren soms belemmeringen vanwege leeftijd/omstandigheden/bestedingsruimte
  • We krijgen steeds meer te maken met de effecten van armoede (BW) en langer zelfstandig wonen (HW)
  • Er is een toenemende tweedeling in de wijk/stad, stigmatisering, niet mee kunnen doen aan de samenleving door gezinnen/personen.
  • Deze effecten manifesteren zich onder andere binnen het fysieke domein, terwijl een effectieve oplossing slechts in samenwerking met een diversiteit aan partners gestalte kan krijgen
  • Onze inzet als corporaties is gericht op het bieden van een goed thuis voor huurders. Dat gaat voor ons verder dan de stenen en het comfort van de woning. Hoe bereik je dat de bewoner zich trots en thuis voelt in de wijk?
  • Onze vragen: Hoe kun je fysiek en sociaal op een goede manier verbinden? Hoe word je van huisbaas partner in de wijk? Hoe voorkom je dat je daarbij ‘in de valkuil van de goede bedoelingen’ belandt? Hoe kom je van goede intenties naar écht doen met partners in de buurt/wijk? Hoe kom je tot andere manieren van samenwerken/coalities/organiseren? Voor nu en in de toekomst?

In het gesprek zijn meerdere punten benoemd ter aanscherping van de vraag. De inzet is gericht op het bieden van een goed thuis voor de bewoners nu en in de toekomst. Komende weken werken we deze vraagstelling nader uit op basis van de verkregen feedback en opgedane inzichten. Aan elkaar vragen we als projectteam weer gerichte feedback. Verslag Werkatelier 1 (pdf)

Na de afsluitende pitch en de middag, leidde de inzichten bij team 3 tot verdere aanscherping van de vraag:

Hoe komen we om mensen te stimuleren om mee te doen met wat zij kunnen en willen, tot effectief samenspel in wijken en buurten waar (sociale) uitsluiting van bewoners door ouderdom of beperkte bestedingsruimte een risico is? Hoe zorgen we dat dit samenspel aansluit bij de concrete wensen, behoeften en mogelijkheden van de bewoners? Verslag Werkatelier 2 (pdf)

‘Verbinding is noodzakelijk om tot beweging te kunnen komen’ (vraageigenaar)