Proces

Team 3 Nieuwe coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven

Update

Team 3 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt kort samengevat aan de startvraag: hoe verbinden wij samen met onze partners en onze bewoners de werelden van leefbaarheid, zelfredzaamheid en wonen? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. 

 • Samenstelling team 3
 • Interview met vraageigenaar Peter van der Hout: 'We moeten meer pionieren'
 • Verslag Werkatelier 1, 27 september 2018 
  Team 3 richt zich op nieuwe coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven op het gebied van leefbaarheid, zelfredzaamheid en wonen. Vraageigenaren Peter van der Hout, directeur-bestuurder van Beter Wonen en Susan van der Steen, lid van het bestuursteam HW Wonen, lichtten hun vraag toe in een aantal punten:
  • Huurders/bewoners ervaren soms belemmeringen vanwege leeftijd/omstandigheden/bestedingsruimte
  • We krijgen steeds meer te maken met de effecten van armoede (BW) en langer zelfstandig wonen (HW)
  • Er is een toenemende tweedeling in de wijk/stad, stigmatisering, niet mee kunnen doen aan de samenleving door gezinnen/personen.
  • Deze effecten manifesteren zich onder andere binnen het fysieke domein, terwijl een effectieve oplossing slechts in samenwerking met een diversiteit aan partners gestalte kan krijgen
  • Onze inzet als corporaties is gericht op het bieden van een goed thuis voor huurders. Dat gaat voor ons verder dan de stenen en het comfort van de woning. Hoe bereik je dat de bewoner zich trots en thuis voelt in de wijk?
  • Onze vragen: Hoe kun je fysiek en sociaal op een goede manier verbinden? Hoe word je van huisbaas partner in de wijk? Hoe voorkom je dat je daarbij ‘in de valkuil van de goede bedoelingen’ belandt? Hoe kom je van goede intenties naar écht doen met partners in de buurt/wijk? Hoe kom je tot andere manieren van samenwerken/coalities/organiseren? Voor nu en in de toekomst?

In het gesprek zijn meerdere punten benoemd ter aanscherping van de vraag. De inzet is gericht op het bieden van een goed thuis voor de bewoners nu en in de toekomst. Komende weken werken we deze vraagstelling nader uit op basis van de verkregen feedback en opgedane inzichten. Aan elkaar vragen we als projectteam weer gerichte feedback. Verslag Werkatelier 1 (pdf)

Na de afsluitende pitch en de middag, leidde de inzichten bij team 3 tot verdere aanscherping van de vraag:

Hoe komen we om mensen te stimuleren om mee te doen met wat zij kunnen en willen, tot effectief samenspel in wijken en buurten waar (sociale) uitsluiting van bewoners door ouderdom of beperkte bestedingsruimte een risico is? Hoe zorgen we dat dit samenspel aansluit bij de concrete wensen, behoeften en mogelijkheden van de bewoners? Verslag Werkatelier 2 (pdf)

‘Verbinding is noodzakelijk om tot beweging te kunnen komen’ (vraageigenaar)

 • Werkatelier 3, 7 februari 2019

Wat blijft ons bij als opbrengst van deze dag?

 • Sluit zo veel mogelijk aan bij wat er al is in de wijk. Ga niet van alles toevoegen.

 • Soms moet je eerst stappen terugdoen, een lange adem hebben en vooral volhouden.

 • Werk aan een welkom, vertrouwensband en écht contact met bewoners.

 • Begin klein en bouw uit bij succes. Start niet te groot.

 • Zoek naar een hanteerbare schaal. Is er voldoende organiseermassa in de wijk aanwezig?

 • Het gaat om wederkerigheid, halen en brengen. Denk daarbij vanuit de bewoner.

 • Maak gebruik van bewoners, ‘aanjagers’, professionele ondersteuning en ambassadeurs.

 • De doelgroep zelf zal vertrouwen moeten hebben/krijgen in wat er gebeurt. Welkom doen voelen!

 • Het gaat sterk om organiseren en faciliteren van zaken.

 • Houd de energie vast, niet te veel regels (handelingsruimte nodig).

 • Maak ook gebruik van lijn gezondheid, talenten, kracht, opleidingen, stages, sport etc.

En ten slotte; mooi initiatief en concept in Nijmegen (onderwijsallianties dwars door de stad). Er is veel gaande. Interessant om te verkennen voor de eigen gemeente. En een mooie verrijking en inspiratie met actieve inbreng van alle teamleden, gasten en ontmoetingen! Verslag Werkatelier 3 (pdf)
 

 • Werkatelier 4, 23 mei 2019

In dit vierde werkatelier zijn we vooral aan de slag gegaan met de verdere vormgeving en uitwerking van beide experimenten. De twee vraageigenaren gaan ieder een eigen lokaal experiment uitvoeren in een van de eigen wijken. De sessie startte met een toelichting van de vraageigenaren op ‘wat er is’ en waaraan zij met het team verder willen werken tijdens dit atelier. Voor HW Wonen is dat het idee van de parelketting in de wijk en voor Beter Wonen een ontmoetingspunt in de wijk. Verslag werkatelier 4 (pdf)