Proces

Team 1 Nieuwe arrangementen Wonen, Zorg & Welzijn

Update

Team 1 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt kort samengevat aan de startvraag: hoe komen we - in de ruimtes die nu ontstaan - tot nieuwe bestuurlijke arrangementen binnen samenhangende aanpakken op het gebied van wonen, zorg en welzijn? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. 

De wijkagent, welzijnswerker, coördinator sociale wijkteam, wijkbeheerder en wijkadviseur van Talis deden hun verhaal over de wijk. Vervolgens werden ze al wandelend door de wijk werden ze bevraagd over hun dromen door team 1. Tijdens het eerste werkatelier is gestart met de verkenning. Nu in de Meijhorst halen we beelden op die als input dienen voor het werkatelier op 13 december in Amsterdam. Excursieverslag (pdf)

'We houden ons in team 1 bezig met de vraag: ‘Wat is nodig om kwetsbare en niet-kwetsbare mensen prettig te laten wonen in de wijk? Wat is er dan vervolgens van een bestuurder nodig? En hoe zorgen we voor een duurzame bestendiging van de oplossing?’. Tussen werkatelier 1 en 2 hebben we verschillende activiteiten ondernomen. Zo hebben een aantal eerstejaars studenten Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in de wijk Meijhorst onderzocht wat ‘thuis’ voor de bewoners betekent. De studenten maakten daarvan een filmpje: 

We hebben tijdens werkatelier 2 veel tijd genomen om in een interviewcarrousel echt te doorgronden wat er zich in een wijk als Meijhorst afspeelt. De gesprekken hebben we als team besproken en op basis daarvan maakten we persona’s. We zijn er als team klaar voor om richting de oplossing te gaan bewegen tijdens het volgende werkatelier. In de tussentijd zullen we zeker niet stilzitten!' Verslag Werkatelier 2 (pdf)

  • Werkatelier 3, 7 februari 2019 

Het werkatelier heeft ons verrassende inzichten opgeleverd. We vragen ons af: moeten we wel iets ‘anders’, iets innovatiefs doen? Of moeten we blijven doen wat we nu al doen, maar dan meer en met meer betekenis? Daar gaan we verder mee aan de slag. Verslag Werkatelier 3 (pdf)

  • Werkatelier 4, 23 mei 2019 

Het team kreeg een compilatie van het gesprek te zien dat tussen werkatelier 3 en 4 is gehouden met een huurderspanel. Na uitleg over hoe je een verhaal goed kunt brengen, heeft het team het idee gepresenteerd aan de Raad van Inspiratie. Deze stappen in het laatste werkatelier leveren energie op voor het vervolg van de Innovatiechallenge. Verslag Werkatelier 4 (pdf)