Innovatiechallenge in de laatste fase

Update

Zes complexe leefbaarheidsvraagstukken, zes teams, acht vraageigenaren en evenveel vernieuwende experimenten. De experimenteerfase van de Innovatiechallenge Leefbare wijken en buurten is in volle gang. De deelnemers kwamen op donderdag 23 mei 2019 bij elkaar voor het laatste gezamenlijke werkatelier. 

De bijeenkomst draaide om het commentaar van de eindgebruikers die betrokken zijn bij de diverse experimenten. Deze zijn op dit moment gaande in wijken en buurten onder leiding van de vraageigenaren. 

Meedenkers
Bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, politie, gemeenten helpen met hun opmerkingen de oplossingen te verbeteren. Leden van de Raad van Inspiratie hebben de oplossingen versterkt met ‘tips en tops’ vanuit hun ‘anders kijken’. Wat werkt wel en wat niet? Deze ervaringen brachten nieuwe inzichten die de teams helpen om de complexe vraagstukken écht te begrijpen en (soms) te (her)definiëren. 

De laatste fase van de Innovatiechallenge Leefbare wijken en buurten is ingegaan. De komende maanden testen de teams de oplossingen in wijken en buurten verspreid in het land. Tijdens het slotevenement op 26 september 2019 presenteren de vraageigenaren aan breed publiek hun oplossingen voor complexe leefbaarheidsvraagstukken die hebben geleid tot vernieuwende antwoorden. 

De Innovatiechallenge Leefbare wijken en buurten is een initiatief van Aedes, KWH en BlomBerg Instituut.