Innovatiechallenge, een jaar later

Twee corporaties wonnen de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019. Winnaar van de publieksprijs Rochdale zette in Amsterdam een expertteam op en zoekt nog naar een jongerenproject. De Nijmeegse corporatie Talis en winnaar van de juryprijs heeft sociale AirBnB’s uitgewerkt. Bestuurders Hester van Buren en Walter Hamers kijken een jaar na de finale terug op een mooie ervaring.

De Innovatiechallenge: een nieuwe aanpak waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap en de markt vonden om samen te komen tot vernieuwende oplossingen voor vitale wijken. Zes teams gingen aan de slag met hun eigen vraagstuk. Rochdale met ondermijning en Talis met sociale arrangementen.

‘Het jaar duurde wel wat lang, een paar sessies waren misschien genoeg geweest, maar het was een geweldige ervaring. De belangrijkste les voor mij is dat we meer aan preventie moeten doen in de strijd tegen criminele ondermijning’, zegt Van Buren. Hamers:  ‘Het was plezierig, inspirerend en leerzaam. Steeds twee stappen vooruit en drie terug, omdat je met veel mensen een probleem definieert. Het was juist goed om meer perspectieven te zien en samen een project te bedenken. Een volgende keer begin ik liever vanuit een project.’

Publieksprijs

Rochdale won met het team de publieksprijs van de Innovatiechallenge met een expertteam op criminele ondermijning en een project waarbij jongeren perspectief krijgen door letterlijk mee te bouwen aan hun woonomgeving. ‘Het expertteam is er en geeft advies aan medewerkers over herkenning en weerbaarheid. Het gaat wel alleen van Rochdale uit, omdat samen te ingewikkeld was.  We zoeken nog naar een project waar de jongeren aan kunnen bouwen.’

Woonchallenge

De ervaring van de Innovatiechallenge hebben we nu ook omgezet in een woonchallenge’, zegt Van Buren. De corporatie stelt bedrijfsruimte beschikbaar en mensen met een goed idee mogen dat komen vertellen. Een jury kiest het beste idee. Zo is er bijvoorbeeld een pand waar jonge vrouwen inzitten die leren hoe ze een eigen bedrijf kunnen runnen in een casco bedrijfspandje. ‘Een ondernemer met gewaden uit Saoedi-Arabië begon ook zo en heeft nu een eigen pand in groeihuur, tot de zaak goed genoeg loopt. Zo leuk om te zien’, zegt Van Buren met glimmende ogen.

Juryprijs

Talis won de juryprijs voor een Social AirBnB. Iemand die een kamer over heeft en er voor open staat, krijgt tijdelijk iemand met een lichte zorgvraag in huis. ‘Zo is de eerste niet alleen en verdient een zakcentje bij aan onderhuur, terwijl de laatste niet meteen na het verlaten van een instelling op eigen benen hoeft te staan’, zegt Hamers. Aan het plan zaten juridische haken en ogen, bijvoorbeeld samenwonen met behoud van uitkering. In Amsterdam hadden ze de oplossing: een speciaal huurcontract.

Huurdelen

Talis zou kleinschalig, met drie plekken, starten. Dat ging niet door vanwege het coronavirus. ‘Het denken stopte niet. De woningnood is onder jongeren het hoogst. Een oplossing is het beter benutten van beschikbare ruimte. Zet een jongere bij iemand die woonruimte over heeft en zo ontstond Huurdelen  en Huurdelen+ voor de mensen met een lichte zorgvraag, het oude Social AirBnB. We werken dit nu uit. De ervaring met de Innovatiechallenge gebruiken we breder door zaken vanuit meer perspectieven te bekijken en vanuit alle geledingen, ook bij samenwerkingspartners. Uit de bubbel, dat is de kunst’, besluit Hamers stellig.

Innovatiechallenge

Zes teams gingen op 27 september 2018 onder leiding van corporatiebestuurders op vernieuwende wijze aan de slag met lastige leefbaarheidskwesties in de Innovatiechallenge. Het doel was sectoroverstijgend en vanuit de vraag en belangen van de buitenwereld het werk van de woningcorporatie vernieuwen. De zes teams bestonden uit mensen van corporaties, de kenniswereld en de markt en kwamen in vier werksessies bij elkaar. Zij presenteerden hun oplossing voor de finale op 26 september 2019