Publicatie

Handreiking voor het meten van leefbaarheid

Hoe maakt u wijken en buurten leefbaarder? Steeds vaker werken corporaties met data en meetinstrumenten. Hoe werkt dat en waar begint u? Aedes ontwikkelde samen met corporaties de handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer. Deze helpt corporatiemedewerkers bij het ontwikkelen en verbeteren van een meetinstrument.

De handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer biedt uitleg over hoe data u helpt bij het bepalen van inzet op leefbaarheid. U vindt er de fases en processtappen die u kunt doorlopen om een eigen meetinstrument te ontwikkelen. 

Waarom aan de slag met data en leefbaarheid? 

Zes voordelen op een rij. Data:

  1. Geven u een feitelijk overzicht van leefbaarheid in een complex of buurt, naast de ervaring van wijkmedewerkers.
  2. Bieden inzicht in welke ingrepen nodig zijn in de wijk en welke ondersteuning wijkmedewerkers nodig hebben om wijken leefbaarder te maken. 
  3. Zijn nuttig bij het opstellen van bredere sociaal beheerplannen. 
  4. Kunnen leiden tot een betere keuze voor renovatie door renovatieplannen en sociaal beheerinterventies te combineren.
  5. Zijn handig bij het maken van jaarplannen en budget. 
  6. Helpen u in de samenwerking met lokale partners omdat u beter met indicatoren kunt onderbouwen wat de wijk nodig heeft.

De handreiking is gemaakt door de coalitie leefbare wijken en buurten van de Vernieuwingsagenda.

Leefbaarheid staat onder druk

Corporaties werken hard aan het verbeteren van leefbaarheid in hun wijken en buurten. Een meetinstrument kan hierbij helpen. De toename van bewoners met persoonlijke problemen in buurten met veel sociale huurwoningen zet de leefbaarheid onder druk. Zo bleek uit een onderzoek  van RIGO Research en Advies naar het effect van de instroom van kwetsbare huurders op de leefbaarheid in wijken.