Praktijk

Doe mee met de coalitie leefbare wijken

Het derde werkatelier van de coalitie leefbare wijken en buurten heeft op 24 januari 2018 de thema’s voor 2018 vastgesteld en concrete afspraken gemaakt voor het vervolg. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst met ruim 20 deelnemers. De volgende keer kunt u er ook bij zijn en uw kennis en goede voorbeelden delen. 

De coalitie leefbare wijken en buurten is onderdeel van de Vernieuwingsagenda. Aedes werkt op dit thema samen met partners als Platform31, KWH en de Woonbond. Het werkatelier van deze coalitie begon met een presentatie van woningcorporatie Trivire over de buurtaanpak in Zwijndrecht als ketengestuurde organisatie. Platform31 hield een korte inleiding op het thema van gemengde wijken en coalities in de wijk. In het online magazine Werken aan vitale wijken van Platform31 staat een beknopte samenvatting van de onderzoeksrapporten. 

In het werkatelier zijn de thema’s uit 2017 getoetst en verder geprioriteerd in subgroepen. Per thema is het belangrijkste vraagstuk vastgesteld en zijn de eerste ideeën voor concrete activiteiten benoemd. De thema’s zijn:

  • Coalities in de wijk/gemengde wijken;
    Hoe vormen we coalities met partners die passen bij de wijk? Wat zijn daarbij succesfactoren? Hoe zorgen we samen met partners dat kwetsbare bewoners goed landen in de woning en de buurt? Welke competenties vraagt dat van professionals in de wijk?
  • Participatie/relatie huurders; 
    Hoe betrekken en bereiken we bewoners, de willers en de kunners? Welke goede voorbeelden en vernieuwende vormen zijn er binnen en buiten de sector?
  • Monitoring/data leefbaarheid; 
    Hoe maak je je inzet in de wijk concreet en meetbaar? Welke data, cijfers en instrumenten zijn beschikbaar of gewenst?

Meedoen? 
De komende weken komen de coalitieleden per thema opnieuw bijeen voor de verdere uitwerking  in concrete activiteiten. Aedes-leden zijn van harte welkom zich aan te melden bij een van deze thema’s. Zij kunnen zich aanmelden bij m.hogenboom@aedes.nl. Vermeld in de e-mail het thema(nummer). In 2018 komt de coalitie nog twee keer bij elkaar voor het delen van kennis, toetsen en afstemmen van de thema’s.  

Daarnaast is iedere corporatiemedewerker die zich bezighoudt met leefbaarheid welkom in de community Leefbaarheid