Digitaal Huurderspanel bron van beleid voor Ymere

Het Digitale Huurderspanel van Ymere heeft inmiddels zo’n 3.000 leden. Het panel is één van de manieren om de betrokkenheid en participatie van huurders te verhogen. De corporatie en de Samenwerkende Huurdersorganisaties van Ymere (SHY) gebruiken de uitkomsten van de panelonderzoeken in hun beleid.

‘Een van de onderzoeksresultaten van het Digitale Huurderspanel heeft bijvoorbeeld  geleid tot nieuwe inzichten die we kunnen gebruiken in onze duurzaamheidsvisie’, vertelt conceptontwikkelaar Anneke Verhagen van Ymere. ‘De opvallende uitkomst was dat bijna 90 procent van de panelleden zelf duurzamer wil gaan leven. Dat betekent voor ons écht een andere focus. Wij hoeven onze huurders dus niet meer zo te overtuigen van het belang van gedragsverandering. Ze hebben vooral behoefte aan ondersteuning van dat duurzamere gedrag. Dat nemen we mee in onze nieuwe duurzaamheidsvisie.’

Huurdersorganisatie

Ook de overkoepelende huurdersorganisatie SHY gebruikt de uitkomsten van het panel in hun adviezen aan Ymere. ‘ Bijvoorbeeld in hun advies om het bestaande service-abonnement te behouden en uit te breiden’, zegt Verhagen. De onderwerpen waarover de panelleden hun mening geven, zijn divers. Het kan gaan over de kwaliteit van de woningen of de wijk, de ervaringen met de dienstverlening van de corporatie, wensen voor nieuwe producten of diensten en alle andere zaken die bij huurders leven. 

Meedoen met het digitale panel is eenvoudig. ‘De panelleden krijgen ongeveer 3 keer per jaar via mail een verzoek om mee te doen aan een onderzoek. Op een tijdstip dat hen zelf het beste uitkomt, gaan ze via hun computer, tablet of telefoon aan de slag.’

Onafhankelijk

Om de onafhankelijkheid te benadrukken, hebben Ymere en SHY het panel negen jaar geleden samen met een onafhankelijk onderzoeksbureau opgezet. Dat bureau beheert het panel en voert de onderzoeken uit. ‘Die expertise hebben wij niet in huis.’ Het bureau helpt Ymere ook bij het werven van nieuwe panelleden. ‘We doen zelf via allerlei communicatiekanalen oproepen voor uitbreiding. Verder wijzen verhuurmakelaars nieuwe huurders op dit panel en onderhoudsmonteurs laten flyers in woningen achter.’

‘Bijna alle gemeenten uit ons werkgebied - de metropoolregio Amsterdam - zijn in het panel inmiddels representatief vertegenwoordigd. Uit Amsterdam zelf zitten er relatief iets minder huurders in’, zegt Verhagen. ‘58 procent van de deelnemers is vrouw.’ Bijna 60 procent van de panelleden is ouder dan 55 jaar. ‘Een groot deel van onze huurders zit in die leeftijdsgroep, bijna 40 procent. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de mening van jongere mensen. Daarom zijn we twee jaar geleden gestart met het Platform Y.’

Netwerk van jonge huurders

Platform Y is een netwerk van jonge huurders van 18  tot en met 35 jaar. ‘Deze club is wat informeler’, zegt Verhagen. ‘Er doen veel starters en studenten mee. Zij gaan met elkaar en met ons in gesprek over onderwerpen die zij belangrijk vinden en geven Ymere daarover gevraagd en ongevraagd advies.’

Filmpjes en meer informatie over het Digitaal Huurderspanel of het jongerenpanel Platform Y.